Kamis, 27 Agustus 2009

AZAS TUJUAN PS

Azas Tujuan PS
1. P.S.
Bermaksud tawakal kepada Allah dan patuh kepada Guru yang tidak keluar dari martabat keguruannya.
2. P.S.
Seluruhnya berniat akan mengabdi kepada Negara (Pemerintahnya yang adil serta bijaksana dalam pemerintahannya).
3. P.S.
Seluruhnya bermaksud akan menuruti nasehat nasehat dari yang akhli, bila nasehatnya itu selaras dengan azas dan tujuan Negara dan Agama.
4. P.S.
Bermaksud menuruti nasehat nasehat itu, agar terselenggarakan hidup rukun damai baikpun nasehat nasehat itu datangnya dari yang muda, apalagi dari yang tua tua asal nasehat nasehat itu dalam prakteknya dan dalam lisannya tidak merusak sendi negara dan sendi agama.

Jumat, 21 Agustus 2009

SAJARAH SAGALAHERANG

Sejarah Sagalaherang
tulisan ini dibuat oleh saya sekitar tahun 2002-2003, dan pernah dikirim ke mailing list urangsunda@yahoogroups.com dan diarsip di www.urang-sunda.or.id
babad Sagalaherang

Bubuka
Bismilahirohmanirohim
Alhamdulilah ku muji syukur ka Ilahi Rabbi, sim abdi bade nyobian muka Babad Sagalaherang. Ka kasepuhan nu aya di Sagalaherang, abdi nyuhunkeun dihapunteun bilih dina bahasan aya nu teu merenah, atuh ka para anggota milis ieu kritik sareng saran diantos pisan kumargi panulisan babad ieu teu terstruktrur. Anapon sumber panulisan sajarah ieu dicandak tina buku Sajarah Cikundul ti Yayasan Cikundul Cianjur sareng katerangan para sesepuh di Sagalaherang sareng Cikundul, Cianjur.
Sagalaherang the mangrupi hiji daerah nu aya di kabupaten Subang, rada benten sareng wilayah sanesna di Subang, Sagalaherang the ayana di pagunungan janten hawana rada tiis. Dina jaman pamarentahan Padjajaran nu rajana nyaeta Prabu Siliwangi Maharaja Pasundan, kantos ngadamel jalan antawis Rangkas (Banten) dugi ka Kawali (Ciamis), ananging rutena the kieu Rangkas (lebak)-Jasinga-Bogor(Pakuan)-Cileungsi-Karawang-Purwakarta-Sagalaherang-Sumedang-Majalengka-Ciamis. Janten saleresna nami sagalaherang tos aya nalika jaman Prabu Siliwangi (nanging panginten namina sanes sagalaherang). Kapungkur di daerah ieu janten daerah penyebaran agama Islam kanggo daerah Pantura sareng priangan tengah dugi ka kulon.
Asal Kecap Sagalaherang

Ceuk sawareh Sagalaherang the asalna nalika putra Dalem Aria Wangsa Goparana nyaeta Rd Jayasasana (Dalem Aria wiratanudatar/Cikundul) dibabarkeun, harita saking ku bingah-bingahna wargi di daerah eta ngahurungkeun obor dimana-mana janten jadi cararaang malihan tempat nu buni oge sapertos leuweung janten caang (herang) kukituna janten Sagalaherang (caang,herang dimana-mana).
Pendapat nu sanes nalika Dalem Aria Wangsa Goparana nuju ngumbara mendakan hiji tempat nu sagala rupina the endah, bersih, malihan di eta tempat aya hiji sagara nu caina herang pisan, teras kanjeng dalem the abdas di eta tempat lajeng netepan. Sarengsena tempat eta disebat SagaraHerang, kumargi aya perobihan vokal Sagara digentos janten Sagala dugi ka ayeuna.

Pendiri Sagalaherang
Dalem Aria Wangsa Goparana the nu pertama ngabuka wewengkon Sagalaherang basa taun 1525 M. Anjeuna the salah sahiji waliuloh nu nyebarkeun agami Islam di daerah Pantura, Cianjur, Sukabumi, anapon makam kanjeng dalem ayana di Nangka Beurit, Sagalaherang, nepi kiwari makamna seuer dijarahan ku jalmi ti mana mendi. Keur baeula di wewengkon ieu seuer tangkal nangka nu buahna manrupi beurit, nya antukana dugi ka ayeuna disebut namgka beurit.Ari kawitna ti karajaan Talaga (majalengka) nu ngumbara ka kulon dugi ka Sagalaherang. Ari alesan kanjeng dalem ningalkeun (ngumbara) karajaan Talaga ceuk sakaol aya 2 :
Harita kanjeng Dalem tos nganggem Islam di karajaan Talaga sementawis rama-ibuna masih keneh Budha (Hindu ?). Basa ibu-ramana terang yen anjeuna tos ngagem Islam kanjeng dalem diusir ku sepuhna kajabi upami anjeuna balik ka agami lami, tapi kanjeng dalem milih ngejat ti karajaan da iman, islamna tos kiat pisan. Kanjeng Dalem sanawos anom keneh nagging tos seueur pengikut ku kituna dina ngejatna ti karajaan anjeuna diiringan ku sababaraha ponggawa sareng pajabat kerajaan nu sanesna.
Ceuk pendapat kadua kanjeng dalem kaluar ti karajaan Talaga kumargi memang anjeuna kenging tugas ti guruna kanggo nyebarkeun agami Islam sementawis sepuhna saleresna mah tos Islam hal ieu tiasa dibuktoskeun ku ayana makam sepuhna di talaga nu tos Islam (di kampung Kagok). Dina babad Cirebon disebatjeun nuju pasukan Cirebon ngayakeun hajat, raramean dugi ka wates karajaan Talaga, sementawis dina rombongan payun the pasukan Demak (urang jawa), harita ditaros make basa Sunda eta pasukan Demak atuh aya salah tarima nu antukna jadi perang rongkah. Paristiwa ieu the kadangu ku putra mahkota Talaga nyaeta Rd Aria Kikis (Dipati Wanaperi) lajeng anjeuna ngamuk bari mawa pusaka Cutak Rarang, atuh gabungan pasukan Cirebon+Demak the kadeseh mundur. Sunan Gunung Jati ti pihak Cirebon maju mayunan Rd Aria Kikis, barang jol Sunan Gunung Jati, Rd Aria Kikis masihan hormat ka anjeuna kumargi sanawis anjeuna waliuloh oge sunan gunung jati the incu ti Prabu Siliwangi nu masih aya kaitan darah sareng Rd Aria Kikis. Saleresna samemeh kajadian harita Talaga the tos Islam mung karajaan ieu the terlepas ti Cirebon, tah ti saprak kajantenan harita Talaga ngagabung jeung Cirebon malihan pusaka Cutak Rarang dipasihkeun ka Sunan Gunung Jati. Rd Aria Kikis (Dipati Wanaperi, Sunan Ciburang) the ramana Dalem Aria Wangsa Goparana.

Aria Wangsa Goparana the ngandung hartos nyaeta Aria->mangrupi hiji pangkat sami sareng Senapati (saleresna anjeuna the memang salah saurang senapati karajaan), Wangsa -> katurunan, Goparana (pamanggul senjata), janten hartosna Senapati nu turunan ti Pamanggul Senjata (menak, satria). Dihandap ieu disebat salsilah katurunan Dalem Aria Wangsa Goparana (walahu alam):
Nabi Adam
Nabi Sis
Anwar atanapi Sanghiang Nur Cahya
Sanghiang Nur Rasa
Sanghiang Wenang
Sanghiang Tunggal
Sanghiang Batara Guru
Sanghiang Batara Wisnu
Bagawan Sakri
Bagawan Palasara
Bagawan Abiyasa
Prabu Pandudewanata
Arjuna
Abimanyu
Parikesit
Udrayana
Gandra yana
Pancadrya
Paryamon
Suma wicitra
Prabu Sang Jaya Miruda
Prabu Sang Jaya Mijaya
Prabu Sang Patra Wijaya
Prabu Sri maha Punggung
Prabu Kandi Yawan
Prabu Kuripan
Maharaja Dewa Kusumah
Prabu panji mara bangun
prabu Panji Kuda Lalean
Prabu Munding Sari
Prabu Munding Wangi
Prabu Ciung Wanara
Guru Minda
Prabu Lingga Hiang
Prabu Lingga Wastu
prabu Lingga Wesi
prabu Cakra Wati
Prabu Angga larang
Prabu Siliwangi
Prabu Munding Sari Ageung
Prabu Munding Sari Leutik
Prabu Pucuk Umun
Sunan Parung Gangsa,Dipati Wanaperih,Sunan Ciburang
Dalem Aria Wangsa Goparana


Nuju pertama ngabukbak wewengkon Sagalaherang, Dalem Aria Wangsa Goparana ngajantenkeun daerah pendidikan (penyebaran) agami Islam. Masjid nu pertama diwangun nyaeta Masjid di Cikarutug, buktos Sagalaherang daerah pendidikan (penyebaran) agami Islam nyaeta ku seueurna titinggal mangrupi makam-makam kuno tokoh Islam, diantawisna di Dayeh Kolot, Cinengah, Malilin, Wanayasa (Purwakarta), Nangkabeurit, jrrd. Dugi ayeuna makam-makam eta sok dijarahan ku jalmi timana-mana, nanging nu biasa dijarahan mah nu di Nangka Beurit kumargi anjeuna salaku pamingpin di jamanna. Lami-lami Sagalaherang ieu janten rame kadongkapan ku jalmi (santri) nu bade diajar Islam ka Kanjeng Dalem, kumargi kitu perlu diadegkeun diadegkeun pamarentahan keur ngatur sakabeh rahayat. Cinengah dijantenkeun pusat pamarentahan, Dalem Aria Wangsa Goparana janten pamingpin pamarentahan jeung agami (tokoh sprituil).
Dalem Aria Wangsa Goparana sanajan turunan raja, tapi anjeuna teu ambisi ngadamel karajaan atanapi nu sajinisna (penguasa), kumargi anjeuna langkung katarik dina widang agami.
Dalem Aria Wangsa Goparana

Tos dicarioskeun yen Dalem Aria Wangsa Goparana the kawitna ti Talaga, anjeuna nuju angkat ti Talaga disarengan ku saderekna nu namina Panembahan Girilaya, kalayan heunteu kapameng janten ulama ageing leket ibadah sareng tapa kuru cileuh kentel peujit sadidinten malih kagungan pasantren ageing. Patilasan eta pasantren ayana di Talutug, Sagalaherang. Numutkeun carios samemeh ka Sagalaherang, anjeuna kantos calik di gunung gedogan sareng gunung layung heula.
Aria Wangsa Goparana the panjang yuswana, naming heunte aya katerangan anu pasti sabaraha taunna mah. Sakadar kanggo bahan nginten-nginten tiasa dicandak salsawios taun nu pasti sapertos taun lebetna Islam ka Talaga taun 1529 (tiasa oge sateuacanna ?).
Aria Wangsa Goparana pupus nalika awal-awal abad ka 17, dipendem di kampung nangka beurit, Sagalaherang.
Kanjeng Dalem Aria Wangsa Goparana ngagaduhan putra 8 :
Jayasasana (Dalem Aria Wiratanudatar, Cikundul, Cianjur)
Wiradiwangsa
Candramenggala
Santaan Kumbang
Yudanagara
Nawing Candradirana
Santaan Yudanagara
Nyi Murti

Saparantos Aria Wangsa Gopara pupus,Sagalaherang masih ngagaduhan lalakon malah rakyatna ngiring ngabaud. Dina taun 1579 sabada Padjajaran runtuh, aya bupati ageung muncul jenenganana Pangeran Geusan Ulun, wewengkona disebat Sumedang larang. Geusan Ulun ngangken yen sabagian ageung tilas Padjajaran the kalebet bawahan Sumedang Larang diantawisna Sagalaherang.
Namung para bupati aralit sabada padjajaran runtag the tos ngaraos bebas sareng mandiri, rinkesna heunteu kabawah ku Sumedang Larang. Kawuwuh anu ngarubuhkeun padjajaran the Banten, numutkeun kabiasaan waktos harita tilas wewengkon Padjajaran the kedah janten wewengkon Banten. Kumargi kitu kapaksa Geusan Ulun ngerahkeun wadyabalad kanggo naklukeun para bupati aralit nu ngaraos parantos mandiri, nanging nu dipayunkeun dirugrug the wewengkon basisir kaler sapertos Karawang, Ciasem, Pamanukan, sjb, sanawis di eta daerah tos aya wadya balad Banten.
Diantawis putra Dalem Aria Wangsa Goparana, Rd Jayasasana (Rd Aria Witanu/Cikundul) nu paling kawentar, kumargi anjeuna sanawis salah saurang waliyuolah oge janten pendiri Cianjur. Ananaging dina masalah tingkat kaimanan sareang kaelmuan mah teu aya nu uninga, panginten aya oge putera ti Dalem Aria Wangsa Goparana nu luhung ku elmu jembar ku pangawasa ngan teu kasohor (?).
Ciri khusus Dalem Cikundul.
Ceuk sakaol nalika anjeuna diwedalkeun, kawitna diuningaan ku salah saurang Aki jeung Nini nu ahli kana agami sunda sanghyang ti nagari Talun (ayeuna kalebet desa Ponggang, Sagalaherang, Subang). Yen jari panangan curuk sareng tengahna di kadua pananganna ageung sreng panjangna sami. Saur eta Aki-Nini hal ieu mangrupi tanda yen “ahir baring supagi” nu hartosna dina poe engke bakal lahir saurang raja di tatar sunda, pertanda ti Pangeran Panji Kusumah.
Pangeran Jayalalana ti burey umur 3 tahun boga karesep naek ka hiji bukit nu ngarah ka kiblat sareng tapakur di luhurna. Jalmi harita uninga yen Sang Pangeran Burey kagungan indera luar biasa seketna, terutami kana titingalian, sowanten, sareng pangrasa, sareng guang suara nu beurat (sanawis ngaharewos tiasa didangu).
Sababaraha mimggu sateuacan kalahiran Rd Jayalalana di langit Tenggara (duka sundana ?) aya bentang kemukus warna koneng kaemasan sareng buntut nu nunjuk ka arah kiblat. Saterasna Rd Jayalelana lahir sinareng heunteu diuninga bentang kamukus eta leungit tina titingalian.

SAJARAH CIANJUR

tulisan ini dibuat oleh saya sekitar tahun 2002-2003, pernah dikirim ke mailing list urangsunda@yahoogroups.com dan diarsip di www.urang-sunda.or.id

SEJARAH CIANJUR
SAJARAH CIANJUR

Neda agung pangaksama
Hakeki ka Maha Suci
Lahirna ka balarea
Mugi heunteu lepat tampi
Sanes ati kumaki
Reh agul ku paying butut
Mapay laratan turunan
Ieu Mah ibarat misil
Ibaratna budak anu mapay Bapa
Cianjur Nagri kawentar
Dina jaman pra bopati
Tangtu ngandung titimangsa
Sajarah pon kitu deui
Ngandung warsih mimiti
Saha anu ngadeg papayung
Catetan mere jawaban
Sajarah geus mere bukti
Kabudayaan kasenian anu geus nyata

Cikundul Cijagang jadi bukti
Patilasan bupati baheula
Nelah Aria Wira Tanu
Cakal bakal Cianjur
Sinareng payebar agami
Meraskeun kanjeng rama
Nu punjul linuhung
Aria Wangsa Goparana
Nu ngadegkeun Sagalaherang nagari
Ulama Islam munggaran
Dalem dipundut ku NU Asih
Digentos ku ingkang putra
Wiramanggala namina
Cikundul teras dikantun
Ka Cikalong midamel ngalih
Mung didinya teu lawas
Ngalih gura giru
Ngababakan padaleman
Nyumponan wangsit ngadamel nagari
Katelah Pamoyanan
Undur taun bagentosan warsih
Pamoyanan sepi kantun ngaran
Dina waktos Dalem Dicondre
Pikeun cirri papayung
Nya panguyangan badak putih
Jadi tengah nagara
Bukti alun alun
Cuanjur murbawisesa
Subur makmur gemah ripah loh jinawi
Nyebar ka janapria

Perbedaan waktos (taun kajantenan)
Dina ngabuka sajarah Cianjur aya sababaraha pendapat nu teu sami :
Rd Jayasasana (Aria wiratanu I) teu ngalaman masa Mataram, kumargi dina eta carita disebat yen, sabada Aria wiratanu I pupus, putra anjeuna aya selisih paham dina ngenaan mayunan Mataram, Rd Aria Cikalong gaduh pendapat Mataram kedah dilawan, nanging, Rd Aria Kidul teu sapendapat kumargi sanes sieun ku mataram nanging kahatos ka rahayat bilih seueur korban, akhirna sabada badami Rd Aria Kidul mangkat ka Mataram nu nandakeun yen Cianjur di bawah Mataram.
Dina masa Jayasasana, ngalaman jaman Mataram nanging Cianjur teu lebet kana pengaruh Mataram kumargi nuju harita di cianjur teu acan aya pemerintahan nu ageung, nanging mung dugi ka kelompok masyarakat tertentu didieu maksadna kelompok Rd Jayasasana (Aria Wiratanu) nu dicandak ti Sagalaherang, janten cianjur mangrupi hiji daerah nu bebas ti pangaruh mataram, Banten, Belanda.

Taun-taun kajantenan dina mangsa Jayasasana teu patos jelas, nanging aya sababaraha kajadian nu janten patokan nyaeta nuju mataram rek ngarugrug Batavia (1628), perang Banten (Sultan Ageng Tirtayasa 1680-an).

Rd Jayasasana (Wiratanu I)
Putra cikal Aria Wangsa Goparana jenenganana Rd Jayasasana, ti anom na keneh anjeuna damelna mung ngulik agama sareng tatapa. Patilasan tapana dugi ayeuna aya keneh, di antawisna di pasir Sagalaherang sareng guha Citarum.
Numutkeun carios (wallahu’alam), sareng kapercayaan nu aya keneh khususna di kalangan rundayan seuweu seuwi Wira Tanu (Datar) waktos anjeuna tapa kasumpingan jin Islam mangrupi istri geulis kawanti-wanti. Ieu jin kantos ditikah kalayan kagungan putra 3 nyaeta :
1. Aria Suryakencana
2. Indang Sukaesih
Andaka Wirusajagat

Nuju aralit keneh ieu palaputra sok dieyong diayun dina sinjang ngarah enggal kulem. Hiji mangsa nuju dieyong leungit, sanggem carios dicandak ibuna Aria Suryakencana dicandak ka Gunung Gede, Indang Sukaesih ka Gunung Ciremai, Andaka Wirusajagat di Gunung Kumbang. Dugi ayeuna wartosna turunan cikundul aya pantrangan teu kenging diayun dina sinjang. Sareng upami aya kagungan hajat pepestaan ria (ulang taun kota Cianjur) sok nganggo iring-iringan disayagian kuda kosong lengkep panganggo sela sareng dipayunan sakumaha biasana kanggo dalem. Kuda sok ngoprot kesangan leumpangna kawas nu ripuh pisan, numutkeun carios eta kasumpingan Suryakencana.
Saparantos janten Dalem Raden Jayasasan the ngango gelar Aria Wira Tanu heunteu nganggo Datar upami nu nganggo Datar mah Wiratanu IV.
Kinten-kinten taun 1635, Rd Jayasasana ngalih ti Sagalaherang milari padumukan anyar leresan Cikundul, salah sahiji walungan di kacamatan Cikalong kulon kiwari. Cacah heunteu ngempel di hiji tempat nanging mencar, umumna mah caket wahangan cibalagung, cirata, jst. Sementawis eta Rd Jayasasana nyusur walungan Citarum dugi ka gunung wayang nepangan Rden Haji Abdul Syukur jujuluk kanjeng sunan Pager Batang, putu Pangeran Girilaya..Rd Aria Wira Tanu I

Aleutan cacah anu ngiring sareng Wira Tanu I the sanos padumukanana mencar oge tetep ngarupikeun hiji golongan (gemeenschap/walanda,kesatuan/Indonesia). Nganggo basa ilmiah mah cacah, nu ngiring ka Wira Tanu I the kasebat hiji volksgemeenschap (kesatuan masyarakat). Saban kesatuan ngagaduhan kepala, hubungan kepala sareng kesatuan dumasar kana kapamingpinan. Kesatuan Wira Tanu I disebat cacah Wira Tanu bae sakumaha nu kasebat ku Puspawangsa waktos ngayakeun cacah jiwa. Lami-lami dina kesatuan the lahir tata cara hirup kumbuh anu wajib dataati ku unggal cacah Wira Tanu sarta janten sifat mandiri.
Kawajiban alamiah unggal kepala kesatuan the nyaeta ngadu jajaten dina aya bancang pakewuh, sapertos upami aya nu ngarugurug ngadon ngaboyong rahayat, anatanapi aya maling rampog nu ngaganggu Diana katentreman masyarakat. Kumargi kitu kepala kesatuan langkung cocog upami disebat panglima atanapi senapati. Daerah bawahanana disebat kasenapatian. Wira Tanu I ngawitan mah teu benten ti hiji senapati sanes Dalem sapertos Dalem Sumedang, Bandung jsb. Istilah Dalem ngandung hartos ayana pamarentahan jero nagara, sedengkeun kepala kesatuan Wira Tanu I masih aya Diana tahap kasenapatian.
Pamukimam nu anyar dicicingan ku sababaraha cacah disebat babakan pibakaleun lembur. Lembur mekar janten kampung, kampung janten nagri. Kumpulan nagri janten padaleman, kapalana nyaeta Dalem. Kapala nagara namina raja, sultan atanapi gelar sjb.
Cacah Wira Tanu I maratuhna di sabaraha nagri. Wilayah nagrina janten hak milik sarta bawahan Wira Tanu I. Harita nu jadi ibu nagri nyateta Cikundul.
Taaun 1645 Rd Senapati Kiayi Aria Wira Tanu ngalakukeun panalungtikan di tilas wilayah Padjajaran Tengah, sareng Padjajaran Girang dugi ka Cisadane nu ngajorok ka walungan Ciberang di Sajira, kabupaten Lebak (Banten) ayeuna. Anjeuna wangsul ngalangkungan Ubrug, walungan citatih, istirahat samentawis di sisi walungan Ciheuleuy sirah cicatih di daerah Parung-Kuda, Pangadengan ayeuna lajeng anjeuna naek gunung sedah kencana (ayeuna gunung gede) di suku gunung beh kaler dugi ka padepokan (pasantren) Kanjeng Aria Wangsa Merta di tarekolot, Cikarta Nagara (ayeuna cinangsi).
Dina hiji mangsa sababaraha adipati ti kawasan Padjajaran tengah, girang, nu ngacakup Cianjur, Sukabumi ayeuna ngumpul di puncak gunung nu biasa dianggo tempat musyawarah ku para raja (adipati). Ti mangsa Pakuan Padjajaran sering diganggu musuh ti luar, tempat eta disebat Gunung Rompag dan disebat kitu kumargi senjata prajurit Padjajaran tos rompag (bergerigi) akibat dianggo perang 50 taun. Tempat eta aya nu nyebat “Karamat Pasamoan”, lajeng nu hadir nyaeta :
Syeh Dalem Haji Sepuh Sang Prabu Jampang Manggung nu asalna ti nagri Singacala bawahan Galuh, nu di tanah Pajampangan dikenal sareng nami Syeikh Haji Mulya, Syeihh Haji Soleh, sareng Syech Aulia Mantili.
Kanjeng Aria Wira Tanu Cikundul, atanapui Pangeran Jaya Lalana, julukan Raden Ngabehi Jaya Sasana, sareng Pangeran Panji nata Kusumah.
Raden Sanghyang Panaitan, Rd Widaya jujuluk Pangerang Rangga Sinom di Sedang, Kanjeng Adipati Sukawayana.
RadenAdipati Lumaju Gede Nyilih Nagara ti Cimapag
Kanjeng Kiayi Aria Wangsa Merta ti Tarekolot, Cikarta Nagara
Kanjeng Dalem Nala Merta ti Cipamingkis
Pangeran Hyang Jaya Loka ti Cidamar
Pangeran Hyang jatuna ti Kadipaten Kandang Wesi
Pangeran Hyang Krutu Wana ti Parakan Tiga
Pangeran Hyang Manda Agung ti Sancang

Lajeng maksad ngumpul eta kanggo ngabahas kahoyong para Adipati ngajalin kerjasami langkung erat, terutami nangkal ancaman ti luar. Kumargi kitu dibutuhkeun pamingpin nu tangguh, nu nyepeng tangkai nu disebat Raja Gagang (Raja Nyepeng Tangkai). Usul ti Prabu Jampang Manggung disatujuan ku sadaya nu hadir, pilihan ka Kanjeng Dalem Aria Wira Tanu, Dalem Cikundul.
Hal ieu memang tos diperhetangkeun sateuacana, sabada shalat Jum’ah nu waktos harita sami sareng bulan purnama Rabiul Awwal 1076 H, atanapi 2 Sepetember 1655, medal nagri Cianjur, manrupi nagri berdaulat, merdika, berdaulat teu tunduk ka kumpeni, mataram, Banten, tunduk nanging ka Allah SWT. Nagri ieu dipimpin ku Aria Wira Tanu, Dalem cikundul Raja Gagang. Tina buku “DE PRIANGAN” jilid 2 kaca 130 karya Dr F de Haan sareng ti “Daghregister Walanda kaping 14 januari 1666 ayana catetan ti laporan perjalan Sersan Scipio nu nyatekeun yen ditampi serat ti “Raja Gagang” nu nyatakeun Raja ti Pagunungan (connick in het gebergte) teu dijajah ku mataram, banten, cirebon, kumpeni ngan langsung tunduk ka Allah SWT.
Taun 1677 nalika Dalem Cikundul janten Raja Gagang, Raja Sunda di Pagunungan orientasi ka perbatasan Banten sareng tilas Padjaran Girang, Padjajaran Tengah.
Taun 1684 sawios Sembah Dalem Cikundul ngemban tugas Raja Gagang kaayaan kaaamanan ti jero nagri khususna di wilayah Cianjur terkendali sareng sae, sementawis putera Dalem Cikundul nu aya di Sagalaherang tos ngisat diri (aqil baligh) sareng anjeuna ngayakeun persiapan sareng latihan di bawah pengawasan Rd Aria Yuda Menggala rai dalem Cikundul. Rd Wira Menggala harita aya di pasantren tare kolot diistrenan ku ramana jante pawaris Dalem Cianjur jujuluk Kanjeng Aria Wira Tanu II (dalem tare kolot). Sementawis dalem Cikundul janten pamingpin di Pasantren Cikundul.

Sumber panulisan ieu tina :
SAJARAH CIANJUR SARENG RD ARIA WIRA TANU, Drs Bayu Surianingrat, 1982
SEJARAH KANJENG DALEM CIKUNDUL, Yayasan Wargi Cikundul, 1995
Kasepuhan Sagalaherang
Kasepuhan Cikundul, Cianjur

Rd Aria Wira Tanu I (lajengan)
Peperangan

Dina mangsa Aria Wira Tanu I Cianjur kantos ngalaman perang, dina sasih desember 1679 wadya balad Banten ngalangkung ka Maroberes (muara beres kaler Bogor sisi cisadane) total jalmina 800 urang dipingpin ku 3 hulubalang rek ngajugug ka Sumedang. Sasih januari 1680 wadya balad cianjur dipingpin ku Santaprana megat wadyabalad Banten, der perang compuh rongkah pisan. Santaparana jeung 1 lurah dipaehan ku urang Banten jeung rahayat umum di pagunungan heuteu kaitung, urang Banten leugiteun 47 urang. Lian ti eta ngarampas 103 munding jeung sapi kajantenan ieu dina sasih Februari 1680. Lajeng Wira Tanu I mepek wadya balad, ayeuna wadyabalad Cianjur ditambih jeung Cikundul. Dina raraga ngayakeun panarajang balesan , Wira Tanu I the bade ngarebut deui cacah nu diboyong ku Banten. Dina ieu serang katingal pisan jiwa patriotsme sareng taktik bertempur Wira Tanu I senapati ing ngalaga. Ku Senapati Wira Tanu I timbang taliti sareng asak pisan ngeunaan untung rugina, lajeng anheuna nganggo taktik meupeh-mabur hal ieu dianggo kumargi jumlah wadya balad Cianjur langkung alit tinimbang Banten, wadya balad Cianjur aya 400 urang, kitu oge upami dimobilisasi sadaya (katut awewe, orok, jeung nini-nini), jumlah nu jauh benten pisan. Lajeng maranehna nu ti Nagri Cianjur jeung Cikundul dipingpin langsung ku Wira Tanu I ngalawan urang Banten, sarta sanggeus urang Banten leungiten dua urang hulubalangna kapaksa urang Banten ieu kabur nyokot jalan mimiti ngaliwatan Tanjoulang (Cijulang) balik deui ka Banten sabab sieun diudag ku Wira Tanu I. Dina buktos ieu tetela sakumaha wawanen Wira Tanu I nu geus wani ngarebut deui boyongan sareng ghonimah ti pihak musuh, kalawan musuh mabur.
Didieu sim abdi bingung kunaon sami Sunda jeung Islam tiasa paketrok ?, hal ieu ngingetkeun kana kajadian runtagna Padjajaran ku Banten. Kantos janten bahan perdebatan di milis ieu ngenaan runtagna Padjajaran ku Banten, sim abdi kantos nanggapi mung 1 kali kumargi harita ego pribadi tos muncul, sanes ngagunakeun akal sehat janten teu aya guna upami neraskeun diskusi. Aya anggota milist nu satuju aya oge anu heunteu dupi alesannana :
Anu Satuju, kumargi ieu dina nanjerkeun Islam (jihad), kumargi Padjajaran the najan dulur nanging agamana masih Hindu.
Anu Teu Satuju, kumargi najan kumaha Padjajaran the masih luluhur urang Sunda kaasup Banten jeung Cirebon.

Aya prakiraan kunaon Banten ngaruntagkeun Padjajaran :
Kanggo nyebarkeun agama Islam di Pasundan
Raja Padjajaran keur mangsa harita geus teu bener dina ngajalankeun kakuasaanana saperti mabok, maen awewe, judi, nindes rahayat.
Motivasi pulitik ti Banten, kumargi Padjajaran najan geus ditinggal lila ku Maharaja Ing Pasundan Sri Baduga Prabu Siliwangi, sareng seueur daerah nu dicaplok ku Cirebon atanapi Banten, tetep hiji karajaan nu kuat di Pasundan tangtuna ieu nu nyieun sieun pihak Banten.
Ayana pihak gegeden (pejabat) Padjajaran nu nyeri hate ka Raja.

Upami maca sajarah Sumedang, nalika Padjajaran bade runtuh, Kandaga Lante ti Padjajaran (senapati ?), ngintun mahkota Binokasih ka Prabu Geusan Ulum hal ieu nandakeun yen Sumedang the penerus Padjajaran. Padahal Sumedang keur mangsa harita geus Islam, kitu deui Kandage Lante (Jaya Prakosa) Padjajaran. Ningali ieu buktos, tiasa janten di lingkungan rahayat tur karaton Padjajaran tos seeur nu ngagem Islam.
Punten sim abdi kaluar jalur bade nerangkeun perkawis runtagna Padjajaran, sim abdi langkung condong runtagna Padjajaran the ku point no 4 di luhur kumargi dumasar kana versi sajarah nu dicutat dina babad Banten kieu :
“Mangsa aya gulang-galang Padjajaran anu ngarasa nyeri hate, teras biluk ka Banten, wastana Ki Jungju sareng adina Ki Jongjo. Ki Jungju ngadeheus ka Sultan Banten nerangkeun sanggem narajang dayeuh Padjajaran asal dibahanan ku ratusan prajurit nu tumpak kuda sareng manehna hulubalangna. Wanci tengah wengi Ki Jungju sareng prajurit lebet ka jero benteng kumargi anjeuna urang jero tos apal kana kaayaan eta tempat, perang rongkah pisan, urang Padjajaran bobor karahayuan.
“Sampuning palastra nanging warnaen ika, ratu oakuan ini apan sami sayaga, lan para ponggawa, yen ana musuh prapti geger wong pakuan tan karuhan idepnya polahe wus borak barik. Adan kocapa mangke wus tengah wengi iyata ki jungju adan manjing jeroning kuta wayahe tengah wengi, geger wong jero kuta, tan koningan lebatnya ki jungju kuwat ngamuki sarewangina wong ngatusan ngoeni. Ramening prang gusraken tunjang tinunjang angrebut anak rabi ingkang gasik ngalas kang katut tan pejah. Kocapa ratu nita neki Sang Seda lan Pucuk Umum malih.
Prabu Seda anglengleng lan kakleng ika sami musna tan kikas yen ujaro ika ingaran ngahyang ilang wa kakawarni. Kocapa bala ing sakatahe kang kari lan kinen amandang kalimah kalih sahadat saweneh karsa pribadi mangke kaswna panembahan nireki. Panembahan lungguh ing pakuan”
Hartosna kieu :
Saparantos sayaga rupi rupi ratu pakuan oge sami sayaga sareng para ponggawa yen aya musuh tarapti gegger urang pakuan teu kantenan pikiranan polahna geus kaweur lajeng kakocapkeun engke parantos tengah wengi nyaeta ki jungju teras lebet ka jero kuta wayahna tengah wengi gehger jalmi jero kuta, ki jungu ngamuk. Ramena perang tanding silih sedek ngarebut anak pamajikan. Enggal ka leweung di bawa pisah.
Kocapkeun raja sareng prameswari Prabu Sada sareng Pucuk Umum deuih. Prabu Seda kalintang ewedna, nya kitu deui nu kadeuheus ka anjeuna. Nanging teu lami aranjeuna sami musna tanpa aya tilasna bejana kasebut ngahiang leungit teu katingali. Kocapkeun balarea anu kantun ngucapkeun dua kalimah sahadat kalayan kahayang pribadi sanes pamaksa penembahan. Panembahan lami calik di Pakuan.
Sumedang kantos oge diserang ku Banten nalika ngajalankeun shalat Idul Fitri dina dinten Jum’ah, kumargi kitu dugi ayeuna di Sumedang aya Sasakala upami aya lebaran dina dinten jum’ah sok aya upacara tertentu.
Mung aya heran nyaeta Pakuan the tos diruntagkeun ku Banten nanging Pakuan (Bogor) teu lebet kana kasultanan Banten hal ieu dibuktoskeun yen 100 taun langkung sabada Padjajaran runtag Pakuan janten leuweung teu aya pendudukna dumasar laporan ti salah saurang Walanda nu nalungtik Padjajaran taun 1600-an. Kadua di Bogor teu aya paninggalan ti kasultanan Banten. Jakarta tilas bagean kasultanan Banten rea pisan titingalna boh masjid atanapi makam, sapertos di Jatinegara Kaum, Tb Angke, Mangga dua, jrrd. Panginten Bogor teu lebet kasultanan banten kanggo kahormatan ti Sultan Banten ka karuhun nu di Pakuan.
Bogor nembe dibuka deui nalika turunan sumedang nyaeta Ngabehi Tanu Wijaya anu pernahna di Kampung Baru kitu oge turunan Cikundul ngiring ngabuka Bogor (Sukaraja). Janten urang Bogor nu ayeuna aya nempatan eta wilayah panginten sanes asli ? (panginten)
Balik deui kana sajarah Cianjur di luhur disebat yen Wira Tanu I katingal pisan gede wawanen tur ahli perang. Saparantos ieu kajantenan cianjur aman teu aya gangguan naon-naon ti musuh sareng Wira Tanu I mulih ka Cianjur ngabimbing pasantren tur janten kasepuhan dugi ka tilar dunyana, sementawis pamarentahan dipasrahkeun ka putrana nyaeta Wiramenggala nu gaduh gelar Wira Tanu II.
Rd Wira Tanu I pupus antawis taun 1681-1691, anapon anjeuna gaduh putra nyaeta :
Rd Suryakecana di gunung gede (ti bangsa jin)
Rd Endang Sukaesih di gunung ciremai (ti bangsa jin)
Rd Andaka Wirusajagat di gunung kumbang (ti bangsa jin)
Rd Aria Wiramanggala (Wiratanu II), dalem Tarekolot di pamoyanan
Rd Aria Martayuda di sarampad
Rd Aria Tirta di Karawang
Rd Aria Natadimenggala (Aria Kidul) di Pasir hayam
Rd Wiradimenggala (Aria Cikondang) di Cibeber
Rd Aria Suradiwangsa di Panembong
Nyi Mas Kaluntar di dukuh caringin
Nyi Mas Karangan di bayabang
Nyi Mas Bogem teu aya nu terang
Nyi Mas Kara teu aya nu terang
Nyi Mas Jenggot teu aya nu terang

Lajengkeneun………..

Dalem Aria Wiratanu II

Tipayun parantos disebat yen putra Wira Tanu I the ngaralihna ti Sagalaherang ka Cibalagung disarengan ku Yudanegara (rai Wiratanu I), teras dumuk di pasir Wira Tanu. Dalem Wira Tanu II janten Dalem the na sarengsena Mataram. Taun 1685 Wira Tanu II janten Umbul di Cilaku, cepenganna ngawengku :
Nambo kapalana Karti Jaya
Bojongdua --------- Ki Ngabehi Astra Dipa
Jura Kaso Angga Nastra
Cihea Narayuda
Sokan Wangsa Naya
Unggal padumukan the dikapalaan ku Umbul atanapi cutak, kalayan sok nganggo gelar Ngabehi malih aya oge ku Aria. Dina taun 1688 Wira Tanu II ngalih ka kaleren cibalagung milari tanah nu rata teu tebih ti tilas pangguyangan badak putih. Dina taun 1691 Pamoyanan janten dayeuh nagri Cianjur, anjeuna janten bupati (regent) kahiji nu disahkeun ku walanda. Pamoyanan the tilas dayeuh nu diruksak ku Banten. Di nagri cianjur aya sababaraha kampung diantawisna Pamoyanan, Cianjur. Kampung sareng kampung the pernahna pacaket sapertos kampung pamoyanan sareng cianjur mung dipisahkeun ku leuweung sareng wahangan cianjur. Numutkeun laporan taun 1700 tetela yen Cianjur the ngaraupikeun kabupaten Mandiri, salajengna aya serat ti wira Tanu II ka Gubernur Jendral nu eusina supados diayakeun wates Cianjur jeung Ciablagung, supados cianjur kulon dugi ka citarum, ka kidulna ka jampang, nanging ieu uslan the ditolak. Cacah cianjur dina taun 1780 nyaeta cikalong aya 60, majalaya 65, Cibalagung 69, cianjur 360 umpi.. Dina mangsa kabupatianna aya sababaraha kajantenan nu aheng, nu mana cianjur kaciwit kabawa kulit, diantawisna :
Kontrak Cirebon – VOC (januari 1681)
Kadorong ku haying mandiri Cirebon ti taun 1678 keneh parantos katingal rada dengdek ti batan Banten, waktos harita Cirebon aya Diana pangaruh mataram atuh Banten satekah polah narik Cirebon ti Mataram
2.Kontrak antawis Banten-VOC (17 april 1684)
Dina sasih Feb 1683 Sultan Haji Abdul Kohar paketrok jeung sepuhna nyatea Sultan Abdul Fattah (Sultan Ageng Tirtayasa)
Barontak Haji Prawata Sari (1703-1706)
Tina akibat tanam paksa tarum di Jampang aya aya baraontak ka VOC anejuna gaduh balad 3000 jalmi nu ngarepotkeun Si Kebo Bule (walanda).
4, Mansa Paceklik
5 Kontrak Mataram – VOC (5 okt 1705)

Lanjengkeun…

Barontakna Haji Prawata Sari (1703-1706)
PAHLAWAN SUNDA NU DIPOHOKEUN…….!!!

Tiasa janten ku ayana tanam paksa tarum atanapi teu kiat ningal kasangsaran rahayat ku rupi-rupi pakasan sareng siksaan atanapi lantaran unsur pulitik, di Jampang aya nu barontak ka Walanda dipingpin ku Haji Prawata Sari, nu alitna disebat Raden Alit. Anjeuna the turunan ti Prabu JampangManggung alias Borosngora nu asalna ti Panjalu.
Barontakna ngawitan sasih maret 1703, teu kinten rongkahna. Haji Prawatasari tiasa ngempelkeun balad dugi ka 3000 jalmi, VOC kalang kabut. Sakali mangsa aya wartos yen Haji Prawati Sari pupus. Pieter Scorpoi lulugu pasukan VOV teras bae ngagiringkeun sadaya warga jampang seueuerna 1354 urang dikerid peuti ka Batavia ngalangkung cianjur. Maksad VOC kanggo ngancurkeun kakiatan H Prawata Sari. Urang Jampang nu ngaleut the seuuena maot di tengah jalan, eta bae nu nyisa the mung 582 urang. Teras dibantun ka bayabang. Kanyataan nana H Prawata Sari heunteu tiwas malih ngempelkeun wadya balad seuuer pisan, teras ngarurugrug kabupaten priangan wetan. Dina taun 1705 H Prawata Sari muncul di Jampang deui teras ngaraman sakuriling Batavia, sasih januari caket Bogor.
Kulantaran Prawatasari teu bias ditewak, aya 3 kapala rahayat nu ditewak di Kampung baru Bogor laju dipaehan. Dina Sasih maret Prawatsari nagcau Sumedang kaler sasih agustus 1705 mani tilu kali Prawwatasari ngelehkeun Walanda (hebat euy…) nu nyobi ngudag. Lajeng hukuman berat ditibankeun ka saha bae nu disangka ngabantu Prawata Sari, tapi lain liren malih nambihhan bae pengikutna. Lajeng Walanda ngaluarkeun kaptususan yen bupati ti Tatar Sunda kudu bias newak Prawatasri dina waktu 6 bulan Kaleresan dina taun 1706 H Prawatasari ningalkeun Tatar Sunda ka Jawa Tengah. Prawatasari katangkep di Kartasura dina hiji waktos saparantos ditipu ku Kebo Bule (12 Juli 1707). Laju ayeuna makamna ayana di Cilacap di Dayeuh Luhur ku urang dinya disebat tutunan Panjalu, makamna dugi ayeuna sering dijarahan ku urang dinya sarta urang Ciamis.
RADEN ARIA WIRA TANU III
(RADEN ASTRAMANGGALA)
1707-1726

Aria Wira Tanu II digentos ku putra cikal nyaeta Raden Astramenggala, Saparantos janten Regent dina taun1707 nganggo gelar wira Tanu III. Waktos Wira Tanu II pupus, pamoyanan dayeuh nagri the ngarangrangan, narikolot janten combrek tiisen kawon ku kampung cinajur nu wuwuh majeng. Kumargi kitu barang Wira Tanu III janten regent, anjeuna dina taun 1707 keneh teras ngalih ka kampung cianjur. Kampung cianjur didamel dayeuh nagri, ibukota nepi kiwari. Wira Tanu III saleresna teu ngalih nagri mung ngalih bumi tebihna ukur ratusan meter, ngalih nyaketan tilas pangguyanan badak putih.
Kumargi kitu Wira Tanu II, anu padalemanana aya di Pamoyanan disebat dalem TaRikolot nyaeta dalem nu calik di dayeuh nu narikolot.
Numutkeun D3 September 1711 Van Riebeck marentahkeun ka regent cianjur, Cibalagung, sareng Cikalong supados nyaur 2 umbul sewang nu di basisir laut kidul, hal ieu netelakeun yen basisir kidul kalebet bawahan. Salajengna Jampang dina taun 1715 dilebetkeun kana Cianjur. Dina taun 1720 Wira Tanu III ngajengkeun pretensi ka Walanda ngenaan daerah nu aya Diana kakawasaan kabupatian tatangga dugi residen cirebon mah repoteun, margi upami eta pretensi diturut tangtosna bakal ngirangan wilayah kabupatian nu sanes. Residen cirebon lapor ka pamarentah di Batavia kieu :
1 Rahayat Cianjur ngadamel kaca-kaca di wates dayeuh Cianjur kanggo ngahormat Wira Tanu III, kaca kacana ageung pisan mangrupi benteng sapertos gapura kasultanan jogyakarta. Naha ngadamel kaca-kaca bae dilaporkeun ka Batavia, rupina walanda hariwang boh bilih aya nu ngabahayakeun midamel kaca-kaca. Kaca-kaca the nembongkeun kajayaan, wibawa komara Wira Tanu III di Cianjur.
2. Wira Tanu III nyuhunkeun Walanda supados anjeuna dipasihan gelar “pangerang Aria Dipatty Amangcoerat Indator (Pangeran Aria Dipati Amangkurat Di Datar), harotsna Wira Tanu III minagka Amangkurat aatanapi nyamikeun anjeun sareng amangkurat (I), the sultan karajaan mataram. Walanda hariwang kumargi Wira Tanu III teu liren-liren ngagengan wilayahna , kumargi kitu anu dikabulkeun the mung gelar Datar-na bae, kitu oge elat nu nganggo gelar Datar the Wira Tanu Datar IV (putrana).
3. Wira Tanu III mundut ka Walanda supados Citarum janten wates wilayah Cianjur ku jalan ieu anjeuna tiasa ngengingkeun satengah wilayah Bandung sareng Karawang ditambih saparapatna Parakanmuncang.
Wira Tanu III keukeuh nyuhunkeun ka walanda sangkan wates cianjur, pangpangna wates Cianjur jeung kampung Baru (Bogor), Karawang, Bandung, Parakan Muncang. Perlu kauningan yen wates nu disuhunkeun, Diana kaayaan harita ngagengan wilayah cianjur tapi ngalitan kabupaten tatanggi. Dina taun 1724 sabagian kampung baru (Bogor) sareng sagara kidul diputuskeun lebet Cianjur.
Wira Tanu II kawentar tiasa ngurus kebon kopi, setoran kopi ka VOC tiasa disebat pangseuuerna, atuh anjeuna kenginh kauntungan ageung. Dina taun 1726 aya hiji rahayat nu newek Wira Tanu II ku Condre palebah patuangannana. Dalem rubuh tiwas harita keneh dugi titis dipundut ku nu kawasa. Kumargi pupusna Wira Tanu III ditelasan nganggo condre anjeuna sok disebat “Dalem Dicondre”, aanjeuna dipendem di Pamoyanan caket makam ramana. Janten bupatina yuswa 21 taun, pupusna 40 taun. Wira Tanu III ngantunkeun putra seuuerna 7, digentros ku putra cikal namina Sabirudin


Aya 2 pamendak ngenaan ditelasana Wira Tanu III

Dina mangsa ramena melak kopi, mangsa serah kopi ka walanda, bayaran kopi nu sakedahna 1:17.50 ku Wira Tanu III mung dibayar 1:12.50 janten anu 1:5 dianggo ku anjeuna, kumargi kitu rahayat the barontak dugi nelasan Wira Ranu III
Hiji waktos Wira Tanu III ngadangu, yen di Cikembar aya istri geulis kawanti-wanti, eta istri the namina Apun Gentay. Apun Gentay diasur teu lami dongkap, salerena Apun Gentay the tos gaduh papacangan urang Citerep, Bogor. Papacangan Apun Gentay nganter ka Dayeuh, nuju harita Wira Tanu III aya dipaseban Pamengkang. Dinten eta kemis tabuh 4 mung aya ki Mas Purwa, saderek Wira Tanu III. Wira Tanu III harita nuju calik dina katil, Mas Purwa dipayunenana di handap. Teu lami dongkap piwarangan ti Cikembar, Apun Gentai sareng papacanganana. Piwarangan mah ti payun maksadna wartosna ka Wira Tanu III masksadna wawartos ka Wira Tanu III, lajeng Wira Tanu III sasauran kieu sina ka dieu awewe the maneh mah jung balik deui. Piwarangan the teu nerasngkeun yen Apun Gentai the tos gaduh papacangan teras Apun Gentai ka lebet disarengan ku papacanganana.Wira Tanu III sasauran kieu Ka dieu, Apun Gentai nyaketan kitu oge papacanganana. Wira Tanu III nyangki rek sasalaman atuh anjeuna nyodorekeun panangan tapi teu ningali bae kumargi panoana ningali bae ka Apun Gentai, teu antaparah deui papacangan Apun Gentai newek Wira Tanu III palebah patuanganana nu dicondre. Anjeuna sasauran ka Mas Purwa naha teu katenjo eta jelema nubles ?, salerena ku Mas Purwa katingali ngan anjeuna olohok mata simeten. Papacangan Apun Gentai newek dugi 3 kali lajeng lumpat, condre masih keneh dicekel. Mas Purwa ngudag barang kaudag Mas purwa dutubles bari lumpat, keuna halisna nanging teu tatu. Sababaraha kali Mas Purwa ditubles keukeuh teu nerak da anjeuna weduk. Ahirna papacangan Apun Gentai katewak ku Mas Purwa, pakarangna direbut lajeng ditigas beuheungna dugi ka hulu misah jeung awak. Enggal para wargi diwartosan ku Mas Purwa sadaya sarumping bari nangis. Wira Tanu III calik nyarande dina kantil anjeuna teu emut, lebetanana kaluar tina patuangan lejeng dicandak ka padaleman. Anjeuna pupus tabuh 7 wengi Nya ti harita Dalem Wira Tanu III disebat Dalem Dicondre. Para sepuh sasauran kieu Darengekeun barudak, incu, buyut jeung kabeh turunan maraneh poma ulah nikah ka urang cikembar, jeung maraneh salwasna mudu make pakarang condre ti harita nepi ayeuna saur sepuh the diturut. Geus 6 bupati di Cinajur, ari istri nu janten eta kajadian teu lami katarajang udur cacar teras maot. Raden Aria Dicondre digentos ku Raden Sabirudin putra cikalna nu ngawitan gelas Adipati (ieu the carios Kanjeng Pancaniti, Raden Kusumaningrat ku anjeun)
RADEN ADIPATI WIRA TANU DATAR IV
(RADEN SABIRUDIN)
REGENT 1727-1761

Wira Tanu III digentos ku putra cikalna namina Raden Sabirudin dina taun 1727. Dalem kakoncara teu kinten takwana ka Allah SWT alim sareng jero dina elmu agama, pangaosan dinten Senen, Kemis di kabupaten tara petot. Putra istri jenengan Nyi Raden Mojanegara nikahna ka Syek Abdullah Rivai (Arab) ti Banten.
Ti Dieu Dalem kagungan putu 3 pameget sareng 2 istri. Putra Dalem Sabirudin nu jenenganana Nyi Bodedar teu kinten kayana, anjeuna wakaf tanah sababaraha ha. Eta wakaf dugi ayeuna aya keneh diurus ku hiji badan. Nyi Bodedar wafat sareng dimakamkeun di Cianjur leresan di juru alun-alun sagedengan tilas panguyanga badak putih. Teu kinten wajarna upami ieu makam disaean, dupi waragadnantina hasil wakaf puluhan ha tanah tea.
Dina R23 Juli 1726 ditetepkeun yen putra cikal Dalem Dicondre jenengan Wiramenggala bakal ngagentos rama, naming diangkatna janten regent dina R 28 januari 1727 kumargi kapameng diantosan kana sabada taun baru. Salajengna disebat Aria Wiramenggala dina R13 januari 1728. Janten numutkeun sajarah the jenengan Wira Tanu Datar dikawitan ti Wira Tanu Datar IV. Kumargi Wira Tanu IV disebat Wira Tanu Datar IV atuh kitu deui ka III dugi ka I.
Dina ieu naskah oge supados heunteu kaliru urang anggo jenengananan Wira Tanu Datar, aya deui nu narik perhatosan nyaeta gelar Adipati sanes Aria.
Ari nu ngalereskeun urusan pamarentahan mah kapiwarangan Wira Nata, kalungguhanana the Patih. Dina waktos harita Wira Nata tehjanten kapala di Jampang, dina waktos harita kaayaan sae pisan. Wira Nata masih tetep di Cianjur sanaos anjeuna janten bupati di Kampung Baru Bogor. Adipati Wira Tanu IV pupus dina taun 1761 dimakamkeun di Pasarean Agung Cianjur. Putra Adipati Wira Tanu IV aya 11 nu cikal jenegananana Raden Muhyidin ngangentos ramana janten bupati Cianjur.
RADEN ADIPATI WIRA TANU DATAR V
(RADEN MUHYIDIN)
REGENT 1761-1776


Wira Tanu Datar IV pupus dina taun 1761, anjeunna digentos ku putra cikalna jenengana Raden Muhyidin. Saparantos janten regent anjeuna nganggo gelar Adipati Wira Tanu Datar V.
Kalalengan Wira Tanu Datar V the sagala rupi seni budaya, sapertos pencak silat, nu dugi ka ayeuna aya keneh sarta teras mekar. Kabeh dieunakeun jago penca nu kawentar diantawisna Raden Ateng Alimudin, Bang Ma’rup, Bang Madi sareng Bang Kari. Aya jago silat turunan cikundul jenenganana Raden Haji Ibrohim alias Raden Jayaperbata, putra rajadiredja, putra aria wiranegara (Aria Cikalong), Putra Wira Tanu Datar VI. Makam Raden Haji Ibrohim pernahna di Cikundul, kelereun makam Cikundul.
Wira Tanu Datar V puputra 17 anu penting patalina nyaeta : 1. Raden Noh nu janten Wira tanu Datar VI, 2. Nyi Raden Tanjung Nagara. Nyi Raden Tanjung nagara puputra 4 nyaeta : 1. Adipati Prawiradiredja I, nu engkena janten patih teras janten Bupati Cianjur ngagentos Wira Tanu Datar VI, 2. Nyi Raden Haji Suhaemi, 3. Nyi Raden Mamah, 4. Nyi Raden Geboy.
Putra Wira Tanu Datar V sanesna aya Natadigja, puputra Raden Muhyi nu ngarundaykeun pangjulu pimpinan cianjur, sareng sukabumi, sapertos Raden Haji Sadikin, Raden Haji Isa, Raden Haji Hoesen. Wira Tanu V wafat dina taun 1776 dipendem di Pasrean Agung, kota Cianjur


RADEN ADIPATI WIRA TANU DATAR VI
(RADEN NOH ALIAS WIRANEGARA)
REGENT 1776-1813

Anjeuna putra cikal ti Wira Tanu Datar V, ngagentos ramana dina taun 1776 lajeng ngagentos janten Adipati Wira Tanu Data VI. Kaayan pamarentahan Diana mangsa haritalancar. Anjeuna nyepeng kalungguhan sarta janten regent pangsepuhna. Kumargi kitu anjeuna diajenan sareng dipikasuh ku regent nu sanesna di Priangan. Upamina Surianegara alias Pangeran Kornel , regent Sumedang nu engkena ngamumule Raden Abas putra bungsu Wira Tanu Datar VI. Wira Tanu Datar VI gaduh putra 1. Nyi Rdaen Meumeut, 2. Raden Prawiranegara (Aria Cikalong), 3. Raden Moh Tobri, 4. Raden Abas.
Raden Prawiranagara janten kapala di Balubur, anjeuna nganggo gelar demang. Salajengna anjeuna diangkat ngarangkap Cutak Jampang. Aria Cikalong the kakoncara telenges, bengis. Seueur jalmi nu ijid, rupina sifat –sifat ieu nu nu janten halangan anjeuna janten regent ngagentos ramana. Numutkeun Van Lawick anjeuna kantos diolo supados mungah haji, nanging sabada katohyan yen maksadna mah supados, anjeuna disingsalkeun tina kalungguhan regent. Anjeuna mundut liren tina Patih sareng cutak Jampang dina taun 1802, 5 taun ti harita Aria cikalong dijenengkeun cutak di cikalong sareng cibalagung. Putra nu kadua Natanagara anjeuna resep heureuy, banyol, sarta ngabojeg. Waktos rakana mundut liren, anjeuna mundut supados diangkat patih cianjur sareng Cutak Jampang. Ku kanyataan 2 di luhur Residen Macquid nyebatkeun Diana taun 1813 yen rupina kabupatian Cianjur bakal dilajengkeun ku kulawargi sanes. Wira Tanu Datar VI pupus dina taun 1813, harita Raden Abas, putra bungsu, nembe yuswa 4 taun, saparantos dikantun ku rama dicandak ka Sumedang ku Surianagara nu janten bupati sumedang.


RADEN ARIA ADIPATI SURIANATAKUSUMAH
(WIRA TANU DATAR VII)
(RADEN ABAS)
REGENT 1837-1871
(BUPATI LIMBANGAN, SALAJENGNA BUPATI GARUT)

Raden Abas dirorokna ku bupati Sumedang, jenengan Pangeran Kusumah Dinata. Ieu the bales budi Pangeran Kusumah Dinata ka ramana Raden Abas, nalika Pangeran Kusumah Dinata janten cutak di kabupatian Cianjur nu jujulukna Suranagara.
Raden Suranagara saparantos janten Bupati janten Adiapati Kusumah Dinata sohorna Pangeran Kornel, putrana Kusumah Dinata, putu Dalem Adipati Surianagara, alona Raden Ema alias Surialaga II nu kasebat dalem Talun. Anu janten bupati Sumedang harita jenenganana Dalem Adipati Surialaga I ramana Raden Ema, pupus taun 1773, Raden Suranegara sareng Raden Ema the aralit keneh, hak kalungguhan bupati dicepeng ku Wira Tanu Baya, bupati parakan Muncang. Wira Tanu Baya janten bupati sumedang 1773-1775, sanos Rd Suranagara nikah ka putra Wira Tanu Baya nanging anjeuna risi kana kalungguhan bupati Sumedang direbut ku Suranagara, lajeng Rd Suranagara ditundung ti Sumedang, lolosna ka daerah Cianjur, nyingkur di kampung kalapa nunggal. Nanging teu lami kapendak ku Raden Astra padamel kopi Cianjur atuh teras dicandak ka Wira Tanu Datar VI. Ku Wira Tanu Datar VI diangken pisan nanging anjeuna teu calik di Cianjur, ngadon masantren di kampung ciajag anjeuna nikah ka Lenggang Kusumah putra Lenggang Nagara, putra Tumeggung Natanagara, putr Dalem Dicondre.
Teu lami ti harita Raden Ema putra cikal Surialaga I, nu kagungan hak ngagentos bupati Sumedang nyusul ka Cianjur da sami ditundung ku Wira Tanu Baya jalaran risi direbut kalungguhan bupati. Lajeng ku Wira Tanu Datar VI anjeuna ditampi pisan dijantenkeun panakawan, lajeng anjeuna nyantri leket pisan. Ku Wira Tanu Datar VI anjeuna ditikahkeun ka rakana nu benten ibu jenengana Nyi Raden Siti Ampiya..
Adipati Wira Tanu Baya teu lami janten bupatina anjuena pupus taun 1775, lajeng digentos ku Adipati Patrakusumah (1775-1791), saparantos ieu bupati pupus digentos ku Aria Sacapati patih Sumedang harita anjeuna nyeratan ka Adipati Wira Tanu Datar VI, mundut supados Raden Suranegara diusulkeun ku Wira Tanu Datar VI ka pamarentah sangkan janten Bupati Sumedang, lajeng usulna disaluyuan anjeuna nganggo gelar Pangeran Kusumahdianata nu kakoncara Pangeran Kornel (1791-1828). Wangsul deui ka Raden Abas nu dikantun pupus ku ramana anjeuna dikukut ku Pangeran Kornel, Sparantos dewasa anjeuna ditikahkeun ka wargi pangeran jenenganana Nyi Raden Purnama putra Aria Jayanagara putu Adipati Adiwijaya, bupati limbangan. Raden Abas nu tos gentos jenengan janten Wiranagra ngiring ngasord janten Patih Limbangan, ngagentos mertua. Sabada Tumenggung Kusumah Ningrat ngalih ka sumedang.

Lajengken…….

RADEN ARIA ADIPATI SURIANATAKUSUMAH
(WIRA TANU DATAR VII)
(RADEN ABAS)
REGENT 1837-1871
(BUPATI LIMBANGAN, SALAJENGNA BUPATI GARUT)

Anjeuna nganggo gelar Adipati Kusumah Dinata (Dalem Alit, 1833-1834), Raden Abasa ngangsrod deui janten bupati Limbangan. Teu lami puseur kota Limbangan narikolot, karamean ngised ka Garut, hiji afdeling enggal. Garut janten puseur kota, bupatinya oge ngalih ka Garut. Nami kabupatian digentos janten Garut tug nepi ayeuna. Gelar nu dianggo ku Raden Abas Adipati Suria Nata Kusumah, heunteu nganggo gelar Wira Tanu Datar.

RADEN ADIPATI WIRA TANU DATAR VIII
(RADEN JENON)
REGENT 1872-1916 (BUPATI GARUT)


Putra cikal Aria Adipati suria Nata Kusumah, putra Adipati Wira Tanu Datar VI, nu janten bupati Garut nanging heunteu nganggo gelar Wira Tanu Datar, jenenganana Raden Jenon. Nalika Aria Adipati Wira Tanu Datar VII pupus, putra pameget, jenengan Raden Abas, kalungguhan wadana heunteu tiasa ngagentos rama jeneng bupati Garut. Warosna kumargi anjeuna kantos ngabedil badak nu harita parantos dilarang ku pamarentah teu kenging diboro sumawona dipaehan, Raden Barnas dicabut hakna janten bupati Garut. Wira Tanu Datar VIII gaduh putra 22, nanging teu aya nu janten bupati Garut, kalungguhan bupati garut digentos ku Adipati Suaria Karta Legawa. Wira Tanu Datar VIII pupus taun 1916 di pengkeren masjid Agung Garut, sami sareng ramana.

Runtuyan Bupati Cianjur.
1640-1686 Aria Wira Tanu I/Jayasasana (Dalem mandiri, teu diangkat ku nu sanes)
1686-1707 Wira Tanu II (diangkat regent ku Walanda/VOC)
1707-1726 Wira Tanu III diangkat ku VOC
1727-1761 Adipati Wira Tanu Datar IV
1761-1776 Adipati Wira Tanu Datar V
1776-1813 Adipati Wira Tanu Datar VI
1813-1833 R Adipati Prawiradiredja, putra nyai R Tanjungnagara rai Wira Tanu VI
1833-1834 R Tumenggung Wiranagara
1834-1862 Aria Adipati Kusumahningrat
1862-1910 Adipati Sentot Alibasah
1910-1912 Demang Nata Kusumah
1912-1920 RAA Wiranatakusumah
1920-1932 RA Suriadiningrat
1932-1934 R Sunarya
1934-1943 R Suarianataatmaja
1943-1945 R Adiwikarta
1945-1945 R Yasin Partadiredja (jaman republik)
1945-1946 R Iyok Mohammad Siroj
1946-1948 R Abas Wilagasomantri
1948-1950 R Ateng Sanusi Natawijogya
1950-1952 R Ahmad suriadikusumah
1952-1956 R Ahmad Pena
1956-1957 R Holan Sukmadinigrat
1957-1959 R Muryani Nataatmaja
1959-1966 R Apung Purawijaya
1966-1966 Letkol Rahmat
1969-1969 Letkol Sarmada
1969-1970 R Gadjali Gandawidura
1970-1978 Drs H Ahmad Endang
1978 –1980 Ir Adjat Sudrajat Sudimiharja

TOKOH-TOKOH NU AYA PATULA-PATALI
SARENG KANJENG ARIA WIRA TANU I
(JAYASASANA,DALEM CIKUNDUL)

PRABU JAMPANG MANGGUNG
Nami aslina Pangerang Sanghayang Boros Ngora putra ka 2 Adipati Singacala (Panjalu) Prabu Cakra Dewa (Putra Sedang Larang, putu Ratu Prapa Sela Wati) ti Permesuri Nyai Putri Ratu Sari Pramana Dewi, puteri ka 6 Adipati Wanaperi Sang Aria Kikis nu Silsilah Panjalau disebat Raja Talaga, janten anjeuna saderek misan Dalem Cikundul. Pangeran Sanghyang Boros Ngora sadrek 4 urang, ti yuswa 14 taun diparentah Rama sangkan mampu ziarah ka pusat Syahadat di Mekah.
Dina bulan Safar taun 1101 H Sang Hyang Borosngora dugi deui ka Tanah Air, perjalanan ka Tanah Suci Mekah lamina 6 taun.
Sang Hyang Boros Ngora kenging jujuluk Syehk Haji Sampulur Sauma Dipa Ulama lajeng mulih ka singacala mendakan sepuhna tos pupus. Dina ati sanubarina anjeuna hoyong sasarengan rakyat Padjajaran Girang, Tengah neleman Cahaya Al Quranul Karim sahingga anjeuna muhibbah ka Nagari Sancang sareng Tanah Jampang.
Dina Windu kahiji anjeuna silaturahmi ka Tanah laluhur di karantenan, di gunung sawal-negeri sancang-parakan tilu-kandang wesi-gunung wayang sareng gunung kendan (galuh wiwitan), oge dayeuh kolot (Sagalaherang)-Nagari Wanayasa Raja Mantri-bayabang nepangan kiai Naga Sasra-Paringgalaya(ayeuna tos janten waduk jatiluhur)- teras wangsul ka gunung wayang
Windu Kadua anjeuna angkat ka Jampang Wetan-Gunung Patuha-Gunung Pucung Pugur-Pasir Bentang-Gunung masigit-Pager Ruyung-Pagelarang-Jampang Tengah-Curug Supit-Cihonje-Teluk Ratu-Gunung Sunda-Cipanegah-cicatih teras jiarah ka Salaka Domas di Sela Kancana-Cipanengah-cimandiri.
Windu Katilu ka Jampang Tengah madepokan di girang walungan cikaso-Taman Mayang Sari (kuta jero)-Jampang Kuloon. Didieu anjeuna sohor jenengan Haji
Soleh sareng Haji Mulya, sarengsena windu ka 3 mulih ka Cipanengah-Gunung Rompang numana anjeuna disebat Syeihk Haji Dalem Sepuh.
Syang Hyang Borosngora nikah ka salah saurang parawan anu yatim, incu angkat Kanjeng Kiai Cinta Linuwih di gunung wayang. Si parawan the turunan langsung ti Senapati Amuk Murugul Sura Wijaya, Mantri Agung Mareja, wakil Sri Maha Raja Padajajaran kanggo wilayah Cirebon Girang sareng Tengah.
Dina windu ka 3 kagungan 2 putra nyaeta Hariang Sancang Kuning sarta Pangeran Hariang Kancana. Alkisah Sang Hyang Borosngora dipaparin yuswa panjang, anjeuna pupus saparantos ti Gunung Rompang sarta dimakamkeun di hiji tempat di sisi walungan Cileuleuy, Kp Langkob, Desa Ciambar, Kac Nagrak, Sukabumi.
Anapon putra cikalna Hariang Sancang Kuning napak tilas sepuhna ka Padjajaran Girang sareng Tengah, laju ka Singacala (panjalu), pupus dimakamkeun di Cibungur, kidul Panjalu. Hiji turunanna nu sohor nyaeta Raden Alit atanapi Haji Perwata Sari nu gigih menentang penjajah dikenal Pemberontak nu dipikasieun dikenal “Karaman Jawa”.
Sedangkeun Pangeran Hariang Kancana janten Adipati Singacala lejeng ngalih ka Panjalu, pupus dimakamkeun di giri Wana Kusumah, Situ Panjalu, Wallahu Alam.

KANJENG DALEM LUMAJU GEDE NYILIH NAGARA
Anjeuna putra Panembahan Giri Laya saderek Adipati Wana Perih, Pangeran Satya Pati. Janten Dalem Lumaju Gede the saderek misan ti Dalem Aria Wira Tanu I (Cikundul). Kumargi pangalaman nu luas dina ka Islaman anjeuna janten paniisan jalmi-jalmi, linggihna du cibalagung teras ngalih ka Cipamingkis, Cibeet.
Anjeuna cicit Prabu Pucuk Umum Rangga Mulya Surya Kancana, nu lolos ka daerah Pulo Sari Banten Girang kumargi alim perang sareng papada Islam jeung masih kulawargi nyalira. Sahingga dipasihan jujuluk Prabu Pucuk Umum Pulo Sari makamna di Banten Girang, kanjeng Dalem Lumaju gede tiasa nyusup janten wadya balad Kasultanan Banten sareng janten Senapati.
Laju anjeuna barontak ka Sultan Banten anjeuna tiasa nelasan sababarah tangtara Banten. Tindakanna the kumargi anjeuna nyeri hate ku perlakuan Banten ka para karuhun anjeuna.
Lajeng anjeuna milari perlindungan ka Dalem Cikundul (saderek misanna), anjeuna janten pendamping utama Dalem Cikundul ti mangsar kesepakatan Gunung Rompang
(tilas dipati Padjajaran Tengah, Girang). Saprantos pupus anjeuna dimakamkeun di Makam Karamat Gunung Gambir, kaler Gunung Jampang Manggung, makamna sapalih Raden Surya Padang (panglima Perang Cikundul).

NYAI PUTRI RATU KIDUL

Anjeuna gaduh nami alit Nyai Putri mayang Sagara Pamulangan nyaeta putra Nyai Ratu Puun Purana Sari ti carogena Raden Kumbang Bagus Setra nu pupus ku akibat kacilakaan longsor di Bantar Kalong.
Nyai Ratu Puun Purana Sari putra bungsu kanjeng Prabu Sedah Nu Siya Mulya, Raja Padjajaran terakhir. Nami Prabu Sedah kamashur dina carita rakyat Sunda “Uga Lebak Cawene” nyeta Uga kependak deui “Rah Raja Sakembaran” Sang Darma Pala jeung Sang Darma Rehe di diri Sang Prabu Sedah Nu Siya Mulya sareng Sang Prabu Pucuk Umun Raga Mulya Surya Kancana.
Raja Putri Ratu Kidul dijadikeun santaan rakyat basisir Samudera Kidul kakuasaanna ti Muhara Cibuni agung dugi Tanjung Panto, anjeuna ngagem Islam sarta taat pisan, anjeuna oge ngiring di musyawarah di Gunung Rompang. Kanjeng Ratu Kidul Nyai Putri Mayang Sagara pamulangan Gunung Winarum Karang Hawu Palabuhan Ratu.

PANGERAN SANG HYANG PANAITAN
Pangeran Sanghyang Panaitan nami aslina Raden Widaya, cicit Sang prabu Rangga Sinom di Sedang, putra Prabu Kangkang, Adipati SukaWayana, anjeuna Rakean Islam di Pulau Panaitan Hujung Kulon, Prabu Sedah nyebutna Nusa Larang, anjeuna ngiring musyawah di Gunung Rompang utusan ti Nagri Suka Wayana sareng Panaitan, pupus dimkamkeun di Gunung Tangkil, pengkeren Samudera Beach Hotel Palabuhan Ratu.
KANJENG KIAI ARIA WAYANG SARI
Anjeuna asalna ti Kadu Ngora, Garut ramana kanjeng Kiai Linuwih putu Kanjeng Sunan Rohmat, anjeuna nu mimimpin pasantren gunung wayang taun 1635 M
SYECH ABDUL GANI
Putera ka 3 Kanjeng Pangeran Girilaya nu dietempatkeun di Banten Girang sapertos saderek-saderekna nu ti payun kanggo nitenan tugas utama ngahibur rakyat Padajajaran nu rumaos ngangluh kumargi Padjajaran nu dipikacinta tos ngahiang, kacintaan ieu sapertos dikisahkeun dina tembang cianjuran nu sono kana jaman Padjajaran.


PANUTUP

Tutut catur para karuhun urang cekapkeun ka dieu bae, urang tutup ku Cianjur kiwari etang-etang sapu nyere pegat simpay.
Cianjur Kiwari sanes leuweung luwang liwung, eta mah jaman baheula. Urang Cianjur ayeuna mah teu terang badak komo deui badak putih anging kantun tapakna, warosna badak ieu nyedek ka kulon.
Cianjur kiwari sawahna upluk aplak beasna kawentar ka mancanegara. Seni Budayana teu kantun penca silat bela diri Cikalong sareng Cimande, tembang Cianjuran sareng lalaguan degung mekar pareum, sanes bae di Cianjur nanging di sakuliah tatar Sunda.
Cianjur kiwari sosonsoson dina pangawangunan keur ngangsrodkeun taraf hirup masrakat. Pamarentah sareng Nagara kawajiban warga cianjur sadaya nyinglar panyawat narikolot ku ngawangun saeutikna sataun sakali dina mangsa Hari jadi Cianjur.

Tutup anu kapicatur
Pungkas anu kacarita
Muga kaala buahna
Mugi katarik hasilna
Cianjur langgeng nanjung
Tetep pada mikanineung
Teudeum di handeuleum siuem
Tunda di hanjuang siang
Paranti Nyokot ninggalkeun

Nyuhunkeun sambubudaya kalelepatan
Boh Nu karaos atanapi heunteu
Ieu mah mung ukur carita
Manggakeun bade dicandak kanggo
Palajaran urang atanapi heunteu
Ngan hiji pamenta kuring sakali deui :
“Ulah kirang ngahampunten dina sagala kakirangan”

Cag mun aya umur jeung waktos
Urang lajengkeun sareng sajarah kota
Di Tatar Sunda nu sanes
Wabilahil Taufik Wal Hidayah, Wassalam mualikum wr wb

Manaqib Ama Yusuf Nasedin

Ama Muhammad Ali Yusuf dilahirkan dari Ayah bernama Nasedin dan Ibu Enas yang merupakan tokoh masyarakat cilendek, Bogor. Sang Ayah meninggal tahun 1955, saat berusia 120 tahun, dilihat dari garis keturunan Ayah, Ama Yusuf Nasedin merupakan keturunan dari Dalem Kedung Badak, Bogor, yang sampai saat ini makam tersebut merupakan makam keramat dan sering diziarahi segala lapisan masyarakat.
Ama Yusuf Nasedin lahir tahun 1924, mengawali karirnya sebagai juru tulis di daerah Semplak, Bogor, setelah itu menjadi Mantri Polisi di Cisarua, karena ketekunan dan kesabarannya beliau diangkat menjadi camat di Gunung Sindur sampai pensiun di akhir tahun 1970-an.
Ketika tahun 1950-an Ama Yusuf Nasedin diperkenalkan oleh lurah Acip ke Bapak Salman di daerah Jakarta untuk belajar/berguru ilmu PS Partisan Siliwangi, setelah dipelajari beberapa waktu, rupanya beliau masih belum puas dalam mempelajari ilmu PS, kemudian oleh lurah Acip pula, Ama Yusuf Nasedin diperkenalkan kepada Bapak Muhajir di Tanjung Priok, dan sama seperti sebelumnya beliaupun masih belum puas dengan ilmu PS, karena belum mencapai hakekat ilmu PS. Sampai suatu ketika beliau diperkenalkan kepada Ama Hasan Basri untuk belajar dan berguru ilmu PS. Waktu itu Ama Hasan Basri tinggal di Cipinang Jakarta, beliau asalnya dari Parakan, Saketi, Pandeglang, Banten, karena ditugaskan oleh pemerintah saat itu di wilayah Jakarta, jabatan beliau adalah penilik sekolah.
Dilihat dari karir Ama Hasan Basri dan Ama Yusuf Nasedin, adalah sosok ulet, cerdas/patonah, jujur/amanah terbukti dari jabatan yang berhasil diraihnya. Adapun cerdas dan jujur adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan syarat ini sudah dipenuhi oleh guru guru kita.
Ama Hasan Basri dalam mendidik ilmu PS kepada muridnya menggunakan sebuah sebuah metode sistematis, sehingga apa yang diberikan akan dapat dipahami oleh semua murid muridnya, sesuai kemampuan, bakat dan keahlian para murid. Demikian setelah Ama Hasan Basri mendidik Ama Yusuf Nasedin beliau bukan saja dapat memahami arti dan hakekat ilmu PS tetapi telah mencapai tingkat, martabat yang tinggi hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapisan masyarakat yang menjadi muridnya bukan saja di wilayah Cilendek saja, tetapi sudah mencapai Gunung Batu, Sindang Barang, bahkan mencapai Leuwi Liang, salah seorang anggota PS yang tinggal di Gunung Batu, saat itu jika ingin pergi ke Cilendek, yaitu dengan menyebrang sungai Cisadane beramai ramai. Para murid biasa berkumpul di rumah Ama Yusuf Nasedin, hampir setiap malam dari bada isya sampai menjelang subuh, selain berlatih silat mereka juga mengaji dengan membaca solawat.
Setelah dididik oleh Ama Hasan Basri, beliau memperkenalkan Ama Yusuf Nasedin dengan guru besar PS Partisan Siliwangi, yaitu Ama Raden Puradireja, Sagalaherang. Kemudian Ama Yusuf Nasedin mencapai tingkatan tinggi dalam ilmu PS, beliau diangkat menjadi Ketua Pelatih oleh Ama Raden Puradireja dengan diberikannya sertifikat Ketua Pelatih yang ditandatangi langsung oleh Ama Raden Puradireja.
Dalam merintis ilmu PS, di Cilendek khususnya dan Bogor umumnya, Ama Yusuf Nasedin dapat rintangan dan cobaan yang sangat berat, baik dari warga setempat ataupun ulama. Bahkan ilmu PS pernah dikatakan ilmu untuk ria, takabur, dan kesombongan bahkan ada juga yang mengatakan sesat. Dengan bijaksana, kesabaran, dan keuletan, Ama Yusuf Nasedin bukan hanya membuktikan kebenaran ilmu PS tetapi juga dapat mengajak ulama setempat bergabung dengan PS dan sampai saat inipun ajaran PS dapat berkembang dengan baik di wilayah Cilendek khususnya dan Bogor umumnya.
Sebelum peristiwa PKI, Ama Raden Puradireja pernah mengunjungi rumah Ama Yusuf Nasedin di Cilendek dengan didampingi oleh petinggi Kodam Siliwangi yaitu Bapak R Darsono yang merupakan murid Ama Raden Puradireja, kelak menjadi Pangdam Mulawarman. Pada saat itu penyambutan dilakukan secara meriah dengan menyertakan pramuka dan pejabat pemerintahan lainnya.
Dari didikan Ama Yusuf Nasedin, lahir beberapa tokoh PS yang kelak kemudian hari menjadi pelatih seperti :
1. Bapak Soleh Nasedin, Cilendek
2. Bapak Suminta, Cilendek
3. Bapak H Abbas Heriz, Batutulis
4. Bapak H Yusuf Mukti, Cilendek
5. Bapak Syafei, Gunung Batu

Sebetulnya masih ada beberapa lagi murid Ama Yusuf Nasedin, yang menjadi pelatih karena terbatas waktu dan tempat, tidak mungkin disebutkan satu persatu.
Pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1987 atau 24 Zulhijah 1407 H, meninggal dunia dan dimakamkan di Cilendek, semoga perjuangan beliau dapat menjadi contoh bagi warga PS lainnya Amiiiiin.


Ama Yusuf Nasedin, Cilendek, 1973

Manaqib Ama Hasan Basri

Ama Hasan Basri dilahirkan dari Ayah bernama Sanarah dan Ibu Hj Jasmin, sang Ayah merupakan keturunan langsung dari Ki Buyut Dayaroh atau Syekh Dayaroh yang merupakan patih Banten dan makamnya dijadikan penjiarahan di Pariu, Parakan, Banten, sedangkan ibunya keturunan langsung dari Syekh Maulana Mansyur, Cikadueun, Banten, seorang ulama besar di jaman Sulton Banten, dan makamnya merupakan penjiarahan orang dari mana mana.
Ama Hasan Basri memulai kariernya sebagai guru sekolah di tahun 1930-an, beliau ditugaskan di Cibaliung yang sudah berbatasan dengan Ujung Kulon, saat inipun untuk menempuh perjalanan ke sana sangat sulit, apalagi ketika jaman itu, disini kita bisa melihat betapa cerdas, ulet dan sabarnya beliau. Karena pada jaman Belanda untuk sekolah saja sangat sulit apalagi bisa menjadi guru, pasti ada sesuatu yang sangat istimewa dari beliau. Dan ketika perjalanan hidupnya menjadi seorang guru, Ama Hasan Basri bertemu dengan Ama Satrip yang telah menjadi kepala sekolah saat itu.
Ama Satrip-lah yang pertama memperkenalkan ilmu PS Partisan Siliwangi kepada Ama Hasan Basri, ibu Satrip pernah bercerita bahwa Ama Hasan Basri masuk PS tahun 1939. Ama Satrip berasal dari Cipeucang, Banten, tetapi ketika itu sedang bertugas sebagai kepala sekolah di Ujung Kulon.
Ama Hasan Basri pernah bercerita bahwa beliau ketika pertama masuk PS, diperintahkan oleh Ama Satrip, untuk membaca solawat sebanyak 100 kali. Setelah dididik oleh Ama Satrip, Ama Hasan Basri dikenalkan kepada Ama Raden Puradireja, tidak lama itu Ama Hasan Basri-pun telah ijin untuk melatih.
Ketika pecah perang kemerdekaan, Ama Hasan Basri membantu pasukan rakyat dari Banten untuk menggempur Jakarta yang dikuasai tentara NICA, dengan menggunakan kereta api dari Banten, rupanya ada mata mata yang mencium hal ini, sehingga ketika kereta api mencapai Serpong, gerbong tempat lascar Banten digembur oleh tentara pro NICA, semua laskar Banten di gerbong itu meninggal, hanya kebesaran Allah-lah yang menyelamatkan Ama Hasan Basri, dengan cara melompat dari jembatan sungai cisadane yang tingginya mencapai puluhan meter, dan ketika mencapai bawah sungai cisadane yang sedang meluap, ada sesosok benda yang membawa Ama Hasan Basri ke tepian sungai, ternyata benda itu adalah buaya. Ama Hasan Basri-pun pernah berjuang dengan Ama Raden Puradireja melawan NICA sampai ke Tasik Malaya.
Setelah selesai perang kemerdekaan, Ama Hasan Basri, tugasnya sebagai guru dipindahkan ke Jakarta, karirnya cukup cemerlang sehingga beliau diangkat kepala sekolah, dan tidak lama kemudian diangkat menjadi penilik, sebuah jabatan yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan dan sangat sulit untuk mendapatkan jabatan ini, disini kita bisa melihat bagaimana cerdas, dan uletnya beliau dalam meniti karir, cerdas/patonah, jujur/amanah merupakan modal dasar menjadi seorang pemimpin, dan 2 modal ini sudah dimiliki oleh guru kita. Di Jakarta, Ama Hasan Basri tinggal di Cipinang, dan disinipun beliau mempunyai banyak pengikut, sehingga para murid itu sering berlatih silat di rumahnya, dank arena rumah beliau sering dipakai untuk berlatih silat, maka daerah tempat tinggal Ama Hasan Basri disebut Cipinang Latihan, dan sampai sekarangpun masih tetap diberi nama Cipinang Latihan.
Ketika pemberontakan PKI, merupakan target pertama untuk diculik dan dibunuh oleh PKI, kabarnya PKI telah menyiapkan kuburan untuk Ama Hasan Basri di Prumpung. Beliau dijadikan target pembunuhan karena dianggap sebagai musuh PKI. Karena Ama Hasan Basri sangat konsisten dengan ajaran PS yang dianutnya sehingga PKI menganggap sebagai musuh utama. Ama Hasan Basri dikategorikan sebagai golongan ulama/agama yang bisa menghambat perkembangan PKI. Hanya kebesaran dan keagungan Allah SWT-lah, beliau bisa diselamatkan. Berkali kali PKI mencoba membunuh Ama Hasan Basri, berkali kali juga Ama Hasan Basri selamat.
Begitu gigih beliau mengembangkan dan mengajarkan PS kepada murid muridnya, segala rintangan dan halangan dapat dilaluinya. Dari tangan beliau pula lahirlah pelatih – pelatih PS, seperti :
1. Ama Yusuf Nasedin, Cilendek
2. Bapak Soleh Nasedin, Cilendek
3. Bapak Suminta, Cilendek
4. Bapak H Abbas Heriz, Batutulis
5. Bapak H Yusuf Mukti, Cilendek
6. Bapak Syafei, Gunung Batu

Dan banyak lagi pelatih yang telah dilahirkan oleh beliau, Ama Hasan Basri meninggal tanggal 17 Oktober 1988 atau 6 Rabiul Awal/Maulud 1409 H, beliau dimakamkan di Parakan, Kec Banyumas, Pandeglang, Banten.

Ama Hasan Basri, Sagalaherang, 1964
 

SEJARAH PS PARTISAN SILIWANGI 1922

foto bersama di wanayasa kira kira tahun 1954, ketika akan ke lampung

PS Partisan Siliwangi didirikan oleh Ama Raden Puradiredja yang mempunyai ayah bernama Raden Adimiarsa dan Ibu Nyi Mas Yati, beliau dilahirkan dan wafat di rumah yang sama di Blok Gudang Garam, Sagalaherang. Sang ayah adalah keturunan langsung dari Dalem Aria Wangsa Goparana, nama Puradiredja sendiri adalah nama salah seorang buyut beliau yang pernah menjabat Demang di Pagaden, Demang Puradiredja seorang yang terkenal dengan kedigjayaannya dan pernah telibat dalam perang Makau di Purwakarta sekitar tahun 1832. Sedangkan Dalem Aria Wangsa Goparana sendiri adalah keturunan dari Prabu Mundingsari Ageung, dan Prabu Mundingsari Ageung adalah anak dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi seorang raja besar dari tatar sunda, Dalem Aria Wangsa Goparan bersama keturunannya menyebarkan agama islam di wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, Cianjur, Sukabumi, sampai Bogor, salah satu anaknya bernama Dalem Aria Wiratanudatar yang menjadi pendiri cianjur dan menyebarkan agama islam di wilayah Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi sampai perbatasan Batavia (Jakarta), keturunan Dalem Aria Wangsa Goparana yang lain yang terkenal adalah Syekh Yusuf (Baing Yusuf) makamnya di Kaum, Purwakarta adalah seorang ulama besar dan guru dari Syekh Nawawi Albantani (makam di janantul Mala, Mekah) yang terkenal di seluruh dunia, ulama lain yang juga masih keturunan Dalem Aria Wangsa Goparana adalah KHR Abdullah bin Nuh, seorang ulama besar juga yang terkenal di mancanegara,  Dalem Aria Wangsa Goparana dimakamkan di Nangka Beurit Sagalaherang. Sedangkan Ibu Ama Rd Puradiredja bernama Nyimas Yati adalah keturunan ke 3 (buyut) dari KH Basyari ulama besar dari Pekalongan yang dimakamkan di Malilin, Sagalaherang, KH Basyari mempunyai ayah bernama KH Maksum, keturunan Raden Adilangu, beliau keturunan Raden Fatah, Demak  ada juga pendapat menyatakan bahwa  Raden Adilangu, adalah keturunan Sunan Kalijaga yang mendapat perintah meyebarkan agama islam di Pekalongan. Dengan begitu jelas dari  ayah dan ibu, selain  mengalir darah darah biru/raja besar juga mengalir darah ulama besar dalam diri Ama Rd Puradiredja. Jadi pemakaian nama Siliwangi dalam paguron/organisasi yang didirikan Ama Rd Puradiredja tidak sembarangan karena beliau bukan saja masih keturunan Prabu Siliwangi secara gen/darah tetapi sifat, akhlak, tabiat menurun dari Prabu Siliwangi, serta ajaran yang diterapkan juga merupakan penerus dari Prabu Siliwangi yaitu Silih Asah, Silih Asuh,  Silih Hormat,  Silih Tolong, dan Silih meWangikan. Dari akhlak yang dicerminkan dalam perbuatan sehari hari terlihat jelas selalu membantu orang lain,  negara, dan bangsa tanpa berharap balas budi.
Selanjutnya Sagalaherang dan Dalem Aria Wangsa Goparana sangat mempengaruhi perjalanan dan ajaran  PS, bahkan PS pernah memakai nama Puradiredja Sagalaherang, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak memakai nama Puradiredja Subang ?,  yang pasti  spirit of sagalaherang menjadi salah satu inspirasi ajaran ajaran PS.
  PS Partisan Siliwangi berdiri tanggal 2 Juli 1922, awal mulanya adalah di sebuah perkebunan di wanayasa, para pekerja ketika istirahat ingin hiburan untuk menghilangkan rasa capai, kemudian Ama Rd Puradiredja mengajarkan Pencak Silat sebagai kesenian, kelak pelajaran pencak silat ini bukan sekedar kesenian atau beladiri semata tetapi akan dipakai ketika kancah peperangan revolusi 1945-1949. Semakin lama murid murid beliau semakin banyak karena beliau bukan sekedar mengajar pencak silat tetapi disertai dengan pendidikan moral yang tinggi, hal ini sangat menarik perhatian masyarakat, dari satu kampung ke kampung lainnya, bahkan dalam satu kecamatan mayoritas murid  murid beliau, dan yang menarik adalah  banyak murid murid beliau yang sebelumnya mempunyai background kurang baik karena terlibat dalam dunia hitam seperti perampok, preman, penjudi, atau perbuatan tercela lainnya kemudian setelah mendapat pelajaran dari Ama Puradiredja segera meninggalkan perbutan tercelanya itu (tobat), banyak murid murid beliau dari eks kelompok Golek Merah yaitu kelompok pengacau/perampok di Pantura dari Bekasi sampai Cirebon, mereka bukan saja terkenal berbuat sadis tetapi juga punya banyak keahlian dalam dunia kejahatan, mereka sangat ditakuti, bahkan pemerintah kolonial belanda tidak bisa menumpas kelompok Golek Merah, ada juga yang menyebut mereka dengan Bajidor = barisan jalma doraka. Kelak di kemudian hari ketika pecah perang revolusi mereka menjadi barisan terdepan perang melawan NICA, Sekutu, Belanda. Dengan semakin banyaknya murid beliau bukan hanya mengajar pencah silat, pendidikan moral tetapi juga mengajar nasionalisme, kebangsaan maka dengan demikian menumbuhkan nasionalisme yang tinggi di antara muridnya, dengan tujuan  untuk membebaskan diri dari penjajah disertai membentuk ahlak, moral yang baik dengan tidak membedakan ras, suku ataupun agama. PS yang berdiri tahun  1922 ini adalah secara PAGURON, artinya seseorang yang ikut paguron secara mutlak harus memahami azas tujuan PS, mengamalkan doa doa yang diajarkan oleh pendiri PS diantarnya solawat, dan sang murid harus di-silat oleh pelatih yang sudah ditunjuk oleh pendiri PS. Pada mulanya PS ini bernama Pentjak Silat, tidak dapat disangsikan lagi kesenian pencak silat ini menjadi daya tarik anggotanya, pencak silat di PS tidak sama dengan pencak silat yang lain, karena sebelumnya harus menjauhui semua larangan yang telah ditetapkan diantaranya maling, madat, dst. Pengertian Pencak Silat dalam ajaran PS yaitu Pencak adalah gerakan yang terlihat seperti pukulan, tendangan, dsb, sedangkan  Silat adalah gerakan yang tidak terlihat, diantaranya menjaga kesabaran, jauh dari ujub, ria, takabur. dsb, selanjutnya istilah silat, pelatih, ketua pelatih akan sering dipakai dalam pendidikan PS. Artinya jika seseorang mengaku PS tapi tidak memahami azas tujuan bukanlah PS.
Pada jaman jepang, pemerintah jepang mengumpulkan para ulama, kiai, jawara, dan semua orang yang berpengaruh di pulau jawa untuk dijadikan kepala keamanan di pulau jawa. Setelah diuji dengan berbagai keahlian Ama Puradiredja  yang terpilih diantara semua yang hadir. Dengan  wasilah ini banyak perwira jepang yang tertarik dengan pelajaran beliau dan berikrar menjadi murid, salah satunya adalah seorang jepang yang bernama Kurukawa, diceritakan Kurukawa ini sering mengikuti perjalanan Ama Puradiredja bahkan sampai ke hutan Ujung Kulon Banten, karena warga PS di Ujung Kulon ini banyak sekali sampai ribuan.Selain itu juga laskar Peta yang tertarik dengan pelajaran PS diantaranya adalah  Sadikin kelak beliau menjadi Pangdam Siliwangi IV yang berhasil  menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948, Darsono setelah long march Siliwangi dari Jogyakarta, berhasil menghancurkan NICA di desa Ciseupan kec Tanjung Siang Subang, tugunya ada di desa Cibuluh Tanjung Siang, dan banyak lagi murid belaiu yang kelak menjadi Jendral atau orang besar.
Berawal dari peristiwa jatuhnya pesawat Dakota di Cakung, Inggris berniat membalas dendam atas kematian 25 orang tentaranya kepada penduduk Bekasi, tanggal 29 november 1945 Inggris dengan kekuatan Pasukan Punjab ke-1/16, Pasukan Perintis ke-13, Resimen Medan ke-37, Detasemen Medan ke-69, serta Kavaleri FAVO ke-11 yang mengikutsertakan 50 truk, beberapa Tank Stuart, dan lima artileri medan, mereka menyusuri  ke jalan raya Bekasi dari Jakarta, tiba tiba di Rawa Pasung /Kranji mereka diserang oleh pasukan PS, yang menjadi fenomal adalah mereka (PS) hanya dilengkapi dengan senjata sangat minim, Pasukan Inggris sangat terkejut karena serangan itu dilakukan dengan sangat berani dengan cara  man to man, bahkan satu tank rantainya berhasil diputuskan, merasa kewalahan, Inggris mundur lagi ke arah Jakarta, saksi mata menyebutkan pertempuran ini sangat mengerikan, karena dengan modal senjata minim pasukan  PS berhasil mendesak mundur pasukan Inggris yang terkenal skillnya dalam perang dunia 2 dan sebagai pemenang perang dunia 2. Sebenarnya banyak sekali peperangan yang diikuti warga PS tetapi sebagian besar tidak mau terekspos karena dikhawatirkan timbul rasa ujub dan takabur.
Dalam kancah peperangan revolusi pasukan PS diberi nama Siluman Samber Nyawa, mereka menjadi momok menakutkan bagi tentara sekutu/Inggris/Belanda, diterjunkan hanya dalam jumlah kecil misalnya 11 orang, 41 orang, 71 orang, tetapi dalam aksinya selalu membuat musuh kewalahan. Basic mereka bukan dari militer, ketika peperangan  tidak dilengkapi perlengkapan militer seperti memakai baju loreng, topi baja, dsb. Mereka hanya berpakaian seperti rakyat biasa yang akan pergi ke sawah atau ladang, yang pasti senjata utama mereka itu hanya 2 golok dan tasbih.
Karena jumlah warga PS, semakin banyak, maka pemerintah saat itu menyarakan dibentuk organisasi untuk legalisasi dan kemudahan dalam manajemen,  kemudian PS secara organisasi ditetapkan dan disyahkan oleh NOTARIS KOESWARA di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1967 Nomor : 2/1967, dengan nama pencak Silat Partisan Siliwangi Indonesia (PS),  kemudian tahun 1992,melalui Rakernas I di Bandar Lampung, berubah menjadi  PARTISAN SILIWANGI INDONESIA, dengan alasan disesuaikan dengan UUD yg berlaku tahun 1985, ada kesan Partisan Siliwangi ini bersifat ke-daerahan, oleh karena itu ditambahkan kata Indonesia, padahal walaupun PS lahir di tatar sunda tetapi PS tidak identik dengan sunda, ajarannya universal untuk semua suku, agama, ras, sama dengan islam lahir dijazirah arab tapi islam bukan hanya bangsa arab saja . Pada tanggal 30 – 31 Agustus 1996,   melakukan  perubahan nama Organisasi dari nama PARTISAN SILIWANGI INDONESIA menjadi PEJUANG SILIWANGI INDONESIA. 
Dengan alasan kata "Partisan" sudah tidak relevan kemudian nama organisasi diganti dengan "Pejuang", sangat tidak masuk akal, jika kita membuka kamus bahasa Inggris kata "Partisan" dalam bahasa Indonesia berarti 1. gerilya, 2. pengikut kuat terhadap seseorang/golongan, artinya kata Partisan ini sudah menggambarkan kiprah Partisan Siliwangi pada saat pertama lahir, kancah revolusi/perang kemerdekaan, dan saat ini, pada saat pertama lahir tahun 1922 PS paguron melakukan gerilya memberikan pendidikan moral, spiritual, sehingga setiap anggota akan paham kewajibannya kepada Agama dan Negara, kenapa dikatakan gerilya karena untuk menghindari kecurigaan pihak penjajah Belanda, gerilya kedua dilakukan pada saat pecah perang kemerdekaan, sejarah mencatat bukan hanya mengadapi pasukan asing NICA/Belanda tapi juga saudara sebangsa yaitu DI/TII, setelah Belanda mengakui kemerdekaan RI, memang PS tidak melakukan gerilya lagi tapi arti ke 2 dari kata partisan yaitu "pengikut kuat terhadap seseorang/golongan" masih berlaku sampai saat ini, artinya setiap anggota PS adalah pengikut setia/kuat ajaran yang diturunkan Pendiri PS Ama Rd Puradiredja, Sagalaherang, dengan menjalankan amanat yang telah diberikan kepada setiap anggota, seperti yang tertuang dalam Azas & Tujuan PS.
Sedangkan kata "Pejuang" adalah sekumpulan orang yang berusaha mempertahankan, mengambil hak yang sudah diambil pihak lain, contohnya ketika pecah perang kemerdekaan, memang cocok kata pejuang, tapi sekarang kita sudah merdeka, hak kita sebagai warga negara yang bebas dari belenggu penjajahan sudah kita dapatkan/tercapai, artinya tidak ada lagi yang harus kita tuntut kepada negara, tapi justru kitalah yang harus memberikan kepada Negara, bukan pula berjuang untuk menghapuskan kemiskinan, korupsi, kebodohan karena sudah ada instansi pemerintah yang bertugas untuk tugas tugas itu.
Seperti yang telah dijelaskan di atas salah satu cara, pendidikan ilmu PS yang diajarkan Pendiri PS, adalah  dengan kesenian Pencak Silat. Pencak Silat yang beliau ajarkan kepada murid muridnya, bukanlah sekedar gerakan, jurus biasa saja tetapi disertai dengan ajaran dan pendidikan yang luhur, dimana sang murid harus menjalankan ajaran tersebut dalam kesehariannya. Salah satu ajaran yang harus dijalankan oleh sang murid adalah pantangan 5 M, yaitu Maling, Madat (narkoba), Madon (main wanita), Minum (mabuk-mabukan), Maen (judi).
Selain menerapkan ajaran, Ama Raden Puradireja juga mengajarkan kepada murid-muridnya agar senantiasa berdoa kepada Tuhan YME, salah satu doa yang sering beliau ajarkan dan doa ini menjadi dasar/landasan seorang anggota PS Partisan Siliwangi adalah dengan membaca solawat. Disamping Pencak Silat, Ama Raden Puradireja juga mendidik para muridnya agar rajin mencari nafkah sehari hari seperti bertani, berdagang, nelayan, dll. Kepada murid muridnya Ama Raden Puradireja mengajarkan bagaimana cara bertani yang baik, sehingga petani mendapatkan hasil yang baik, untuk pedagang juga dididik agar menjadi pedagang yang baik sehingga memperoleh untung banyak, dsb. Dalam waktu singkat PS Partisan Siliwangi menarik perhatian masyarakat banyak, dengan disertai banyak pengikutnya pula.
Ketika pecah perang revolusi PS Partisan Siliwangi ikut pula perang melawan Belanda dengan bergabung dengan Divisi Siliwangi pimpinan Brigjen (Purn) Sadikin yang merupakan Pangdam Siliwangi saat itu bahkan PS Partisan Siliwangi juga ikut long march ke Yogyakarta yang menjadi legendaris. Selain Brigjen Sadikin yang merupakan murid, ada juga Mayjen (Purn) Darsono, sebagai Pangdam Wirabuana, Jendral (Purn) Didi Kartasasmita, pendiri  TNI, Jendral (Purn) Moersid, Wakasad, Diplomat Filipina jaman Soekarno, dll. Setelah perang revolusi, Ama Raden Puradireja mendapat penghargaan bintang gerilya yang diberikan langsung oleh Ir Soekarno yang merupakan presiden saat itu, bahkan beliau ditawari menjadi bupati Cianjur oleh Presiden Soekarno, tetapi jabatan itu beliau tolak halus, dengan alasan adalah karena beliau lebih senang mendidik masyarakat. Karena jasa Ama Raden Puradireja sangat besar kepada Negara, akhirnya pemerintah dalam hal ini Presiden Soekarno memerintahkan dibentuk BRN Biro Rekonstruksi Nasional diketuai oleh Mayjen Didi Kartasamita, dengan memberikan tanah untuk kesejahteraan anggota PS Partisan Siliwangi di Lampung, berikutnya dengan Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) tahun 1951 - 1956, merintis transmigrasi yang dipimpin oleh Mayjen  R. Didi Kartasasmita, telah dikirim sekitar total semua sebanyak 6.440 kepala keluarga (20.000-an jiwa), rinciiannya tahun 1952   membuka pemukiman baru yang terdiri dari 715 KK, dimana diantara jumlah tersebut diatas 340 KK adalah yang menjadi penghuni Pekon Pura Jaya sekarang ini, sedangkan 375 KK adalah yang menjadi penghuni Pekon Purawiwitan yang waktu itu terdiri dari 1500 jiwa,  PS Partisan Siliwangi beserta keluarga menjadi perintis transmigrasi ke lampung sebuah jumlah yang sangat banyak pada waktu itu, dan perlu diketahui tidak semua anggota PS Partisan Siliwangi ikut transmigrasi ke Lampung, nama Purawiwitan diberikan oleh Raden Ama Puradireja yang berasal dari kata PURA artinya Gerbang , WIWITAN artinya Memulai /Pertama.
Presiden Soekarno sendiri yang meresmikan, pembukaan hutan di lampung menjadi pemukiman, ladang, dan fasiltas lainnya dengan membuat sebuah Tugu di Sumber Jaya Lampung Barat tanggak 14 November 1952.
  Jumlah anggota PS Partisan Siliwangi yang ikut transmigrasi ke Lampung hanya sebagian kecil dari semua anggota PS Partisan Siliwangi yang tersebar dari Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Bandung dan kota kota lainnya di pulau jawa.
Seiring dengan bertambah banyak anggota PS dan  menyempitnya lahan tanah di Lampung Barat, maka kira kira tahun 1985, anggota PS yang bertempat tinggal di Lampung Barat melakukan perpindahan/transmigrasi lagi secara mandiri/swadaya ke daerah Rawa Pacing, Kec Menggala, Kab Tulang Bawang, saat tulisan ini dibuat jumlah anggota PS di Rawa Pacing kira kira 1000 KK, belum termasuk warga lokal yang berbondong bondong mempelajari ajaran PS.
Saat ini di Lampung, warga PS Partisan Siliwangi sudah menempati mayoritas beberapa daerah di Propinsi Lampung, seperti Kab Lampung Utara, Kab Tulang Bawang, bahkan di Kab Lampung Barat mencapai 75%,  ketika pemilihan Bupati Lampung Barat tahun 2012 seorang warga PS mendapat kemenangan penuh  mencapai 91%, yaitu Bapak Mukhlis Basri, begitu juga dengan pilkada bupati Lampung Utara.
Sebagian besar mata pencaharian warga PS di Lampung adalah petani kopi, lada, coklat, dll. Sebagaimana diketahui Lampung Barat  adalah salah satu sentral penghasil kopi terbaik di Indonesia, kab Lampung Barat merupakan daerah yang paling cepat perputaran ekonomi-nya,  dan itu semua dimiliki mayoritas oleh warga PS. Di  Lampung Utara anggota PS banyak bertani  lada, rempah rempah  yang banyak dicari negara eropa, sedangkan di Rawa Pacing, banyak bertani karet dan diantara mereka sudah banyak mencapai kesuksesan. Tentunya kondisi ini memberikan keuntungan bagi petani kopi, lada, karet khususnya petani PS Partisan Siliwangi, sudah tentu hal ini meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang dapat naik haji dari hasil panen kopi, lada, ataupun karet.
Salah satu kegiatan rutin PS Partisan Siliwangi saat ini adalah merayakan maulid Nabi Muhammad SAW di rumah almarhum Ama Raden Puradireja, sekaligus ziarah ke makam beliau di Sagalaherang. Acara ini bukan hanya dihadiri oleh anggota PS Partisan Siliwangi saja tetapi khalayak ramai dari segala lapisan, mereka itu datang dari Lampung, Banten, Jakarta, Karawang, Cirebon, Kalimantan, Maluku, dll, total yang hadir di acara ini mencapai ratusan ribu orang.
Demikian besar Ama Raden Puradireja mengabdi kepada bangsa dan negara, ketika masa penjajahan, beliau mendidik murid muridnya agar mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, lalu saat pecah perang kemerdekaan/revolusi beliau tampil di depan bersama murid muridnya mengusir penjajah, dan setelah perang revolusi usai (merdeka) beliau isi dengan pembangunan, semua itu dilakukan dengan tanpa meminta pamrih apapun hal itu terlihat ketika beliau menolak dengan halus permintaan Presiden Soekarno untuk menjadikan beliau sebagai bupati Cianjur. Ajaran ini pula yang selalu ditekankan kepada murid muridnya agar selalu mengabdi kepada bangsa dan Negara dengan tidak mengharapkan pamrih.
Terlalu panjang untuk menceritakan sejarah PS Partisan Siliwangi atau Ama Rd Puradiredja, jika ingin mengetahui lebih banyak ajaran PS bisa bertanya kepada orang orang yang sudah dipercaya oleh beliau di seluruh pelosok nusantara, hanya banyak di antara mereka yang mengaku melanjutkan ajaran Ama Puradiredja tetapi dalam prakteknya tidak sejalan, seperti mengkomersilkan dengan uang, jabatan, atau kepentingan golongan tertentu semata, bahkan tidak sedikit yang bukan murid Ama Rd Puradiredja, mengaku sebagai murid demi kepentingan sendiri, salah satu kasus yang sering kali terjadi adalah penjualan KTA (kartu tanda anggota) PS yang sering kali dijual belikan diluar anggota dan tentu saja dengan harga mencekik, bahkan sering kali KTA ini dipakai untuk hal yang negatif oleh oknum tertentu, atau sering kali oknum tertentu menjual atribut PS seperti kalender, foto pendiri PS kepada warga, atau instansi dengan menakut nakuti, tentu saja hal ini akan membuat buruk citra PS, padahal PS diperuntukan untuk semua golongan tidak memandang islam, kristen, hindu, budha, ataupun suku jawa, sunda, bugis, ambon, cina, dst,  selama anggota itu mau mematuhi ajaran agama dan negara. PS diturunkan untuk kebaikan semua umat di muka bumi ini, dan dalam ajarannya PS tidak diperkenankan meminta imbalan apapun dan dari siapapun.
Kini walaupun Ama Raden Puradireja sudah wafat, hasil jerih payah beliau masih bisa dirasakan bukan hanya oleh anggota PS Partisan Siliwangi tetapi semua umat manusia di muka bumi ini.

Kesimpulan :
1. Organisasi PS/ Penjtak Silat/Partisan Siliwangi/Pejuang Siliwangi Indonesia menjadi besar dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah bukan karena banyak anggotanya atau pernah terlibat dalam kancah perang revolusi, tetapi ada sebuah nama yang menjadi icon yaitu Ama R Puradiredja dengan segudang penghargaan yang diberikan kepada beliau dari dari Presiden, TNI, atau pemerintah daerah,  tidak ada artinya organisasi tanpa ada nama beliau dengan demikian untuk sejarah serta ajaran beliaulah yang harus digali sebagai pelajaran kita semua, tanpa mengetahui sejarah dan ajarannya tidak ada artinya.
2. Ayah dari Ama R Puradiredja adalah seorang Mantri Pengairan di jamannya, suatu jabatan yang lumayan tinggi saat itu, artinya dengan jabatan itu sang ayah mempunyai kewenangan untuk menyekolahkan anak anaknya sampai tingkat tinggi di jaman belanda, karena saat itu tidak sembarangan orang bisa sekolah sampai tinggi. Bahkan setelah lulus sekolah mereka mempunyai hak untuk menjadi pejabat pemerintah, faktanya adalah kakak dari Ama R Puradiredja adalah seorang Camat di Teluk Jambe, Karawang pada jaman Belanda sebuah jabatan yang cukup tinggi,  juga saudara yang lain menempati posisi penting di pemerintahan saat itu. Ama R Puradireja -pun mengikuti pendidikan formal sampai tingkat tinggi seperti saudara yang lain, tetapi dalam karirnya beliau tidak mengikuti jejak saudaranya yang lain, beliau menanggalkan darah birunya,  lebih suka masuk kampung keluar kampung bahkan juga hutan, untuk mendidik moral, kebangsaan, nasionalisme, serta menolong semua orang yang dalam kesulitan tanpa pamrih hal inilah yang membuat ketertarikan banyak orang sehingga semakin hari semakin banyak pengikutnya. Tidak mengherankan beliau menolak jabatan Bupati Cianjur ketika Presiden Soekarno menawarkan kepada beliau setelah perang revolusi. Jabatan yang diberikan manusia akan ada akhirnya atau pensiun, tetapi jabatan yang diberikan Tuhan tidak akan ada akhirnya, terbukti setelah beliau wafat masih bisa memberikan kebaikan terhadap  umat manusia, ajarannya masih dipegang teguh oleh jutaan orang, dan makamnyapun selalu diziarahi oleh banyak orang apalagi di bulan maulid.
3. Pencak Silat yang pertama kali diajarkan sebagai kesenian, pada perang kemerdekaan bukan saja alat beladiri tetapi menjadi bela negara, dan setelah kemerdekaan menjadi pengisi kemerdekaan dengan menghancurkan nafsu negatif/angkara murka kemudian mengisinya dengan perbuatan positif mengisi kemerdekaan sesuai keahlian masing masing,  menolong tampa pamrih, dan mengabdi kepada negara.
4. Azas Tujuan PS
-Bermaksud tawakal kepada Allah dan patuh kepada Guru yang tidak keluar dari martabat keguruannya.
azas tujuan pertama sama dengan sila pertama dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena negara berdiri di atas landasan agama, kemudian Guru yang dimaksud adalah semua orang yang dianggap ahli dalam ilmu agama, pendidikan moral, berbudi pekerti luhur yang ucapan dan perbuatan tidak keluar dalam segi agama dan negara.
-Seluruhnya berniat akan mengabdi kepada Negara (Pemerintahnya yang adil serta bijaksana dalam pemerintahannya).
Sangat jelas setiap anggota PS harus patuh kepada negara, dan pemerintah yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, termasuk lingkungan sekitar setiap anggota PS harus bisa bersosialisasi tidak boleh bersifat individualisme.
-Seluruhnya bermaksud akan menuruti nasehat nasehat dari yang akhli, bila nasehatnya itu selaras dengan azas dan tujuan Negara dan Agama.
Setiap anggota PS harus mengikuti semua nasihat dari semua ahli baik ahli agama , ahli dalam pemerintahan, ataupun semua orang yang dianggap ahli di bidangnya termasuk atasan di tempat kerja atau lingkungan, selama nasihat itu tidak keluar dalam aturan negara dan sendi agama.
-Bermaksud menuruti nasehat nasehat itu, agar terselenggarakan hidup rukun damai baikpun nasehat nasehat itu datangnya dari yang muda, apalagi dari yang tua  asal nasehat nasehat itu dalam prakteknya dan dalam lisannya tidak merusak sendi negara dan sendi agama.
Setiap anggota PS harus mendengar semua nasihat tidak memandang siapa yang berbicara walaupun yang berbicara itu berusia lebih muda atau anak kecil, apalagi dari orang tua, selama nasihat itu tidak keluar dari sendi negara dan agama, artinya tidak memandang siapa yang berbicara tetapi lihat/dengar apa yang dibicarakan, walaupun hanya secuil kebaikan seperti menyingkirkan duri di jalan.